Dve predstavenia Vojlovičanov na Divadelnom vavríne 2015

15.nov 2015

Dve predstavenia Vojlovičanov na Divadelnom vavríne 2015

 Carodejník z krajiny OZ

Čarodejník z krajiny Oz

Slovenský kultúrno-osvetový spolok Detvan z Vojlovice – Pančeva včera vystúpil s dvomi predstaveniami, prvé s názvom Čarodejník z krajiny OZ a druhé podľa predlohy Slavomíra Mrožeka Policajti.

Predstavenie Čarodejník z krajiny Oz

Divadelná inscenácia muzikálu Čarodejník z krajiny Oz inšpirovaná rozprávkou L. F. Bauma nielenže zhromaždila krásny počet vojlovických detí a mládeže do divadelnej aktivity, ale s touto predlohou, ktorú pre javisko pripravila vojlovická režisérka Tereza Veberová-Oravcová, zapôsobila ako čaro z Kráľovstva Teatra. Vyzdvihnúť treba že táto inscenácia v tomto roku bola pekne prijatá aj na detskom festivale 3xĎ, ako aj to že sa v slovenskej a srbskej reči dožila už 27 repríznych predstavení.

Výborná mladá recitátorka Alisa Oravcová získala cenu za herečku večera (hrala Strašidlo) a Martin Marek získal cenu za herca večera (hral Pechového).

Záber z predstavenia Policajti

Záber z predstavenia Policajti

Dráma S. Mrožeka Policajti

Fakt, že vojlovickí divadelníci majú bohatý divadelný život svedčí aj druhé predstavenie pre dospelých. Dlhoroční ochotníci pre Divadelný vavrín 2015 pripravili drámu Slavomíra Mrožeka Policajti. Režisérkou im bola vyškolená herečka Vladana Cvijanovićová a to znamená, že s touto zosúčasnenou predlohou „policajnej alegorie“ poľského autora hrali kultivovane.

Hercom večera sa stal Miroslav Oravec, nositeľ hlavnej postavy, a za herečku večera odborná porota zvolila Katarínu Kalmárovú, ktorá hrala epizódnu postavu.

S týmto predstavením súťažná časť 24. Prehliadky slovenskej ochotníckej divadelnej tvorby v Srbsku je ukončená. Odborná porota dnes zhodnotí tohtoročné divadelné dosaženia Slovákov a udelí ceny. Hosťujúcim predstavením bude veselohra I. Stodolu Čaj u pána senátora SVD v  Báčskom Petrovci.

Katarína Verešová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs