Spev pohýna oceány

15.nov 2015

Spev pohýna oceány

Tradičné sústredenie slovenských vojvodinských zborov v Báčskom Petrovci nevystalo ani tohto roku.

Aj tento raz členovia Komorného zboru Musica viva si naplánovali pri konci roka, v novembri, usporiadať Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny. Včera večer v sieni Slovenského vojvodinského divadla odznel už ôsmy v poradí Koncert našich zborov.

V rámci koncertu sa v Petrovci predstavilo sedem slovenských zborov z Vojvodiny a hosťujúci Zmiešaný spevácky zbor Rozanov z Đurđeva.

V dvojhodinovom programe sa ako prví predstavili speváci domáceho Komorného zboru Musica viva pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej a Anny Medveďovej.

Komorný zbor Musica viva Báčsky Petrovec

Komorný zbor Musica viva Báčsky Petrovec

Po nich s dirigentkou Annou Crveniovou vystúpil Zmiešaný zbor Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika z Nového Sadu a tiež aj novosadský mladší Komorný zbor Agapé s dirigentkou Alexandrou Majtánovou.

Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Nový Sad

Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Nový Sad

 

Komorný zbor Agapé Nový Sad

Komorný zbor Agapé Nový Sad

 

Javisko potom patrilo Komornému zboru Zvony zo Selenče a ich dirigentovi a vedúcemu Jurajovi Súdimu.

Komorný zbor Zvony Selenča

Komorný zbor Zvony Selenča

Dirigent Pavel Kadlečík zo Starej Pazovy priviedol Spevácky zbor Primavera, ale i skupinu hudobníkov, ktorá ich doprevádzala.

Spevácky zbor Primavera Stará Pazova aj s orchestrom

Spevácky zbor Primavera Stará Pazova aj s orchestrom

 

Po prvýkrát sa tohto koncertu zúčastnili i speváci Obecného cirkevného spevokolu Obce Báčsky Petrovec pod taktovkou Anny Medveďovej.

Obecný cirkevný spevokol Báčsky Petrovec

Obecný cirkevný spevokol Báčsky Petrovec

 

Záver v tomto nesúťažnom prehľade vlastnej činnosti zborov patril mužskému spevu a členom Komorného mužského zboru Skala z Kovačice, ktorému Pavel Tomáš nielen dirigoval, ale ich spev i sprevádzal na harmonike.

Komorný mužský zbor Skala Kovačica

Komorný mužský zbor Skala Kovačica

Všetkým účinkujúcim zborom a ich vedúcim sa organizátori zavďačili diplomom a kyticami kvetov a program revuálneho charakteru moderovala Viera Dorčová-Babiaková.

Zmiešaný spevácky zbor Rozanov Đurđevo

Zmiešaný spevácky zbor Rozanov Đurđevo

Vynaložené úsilie Petrovčanov, aby zase prichystali sviatok spevu, nevyšiel nazmar. Nielen diváci, ale aj samotní speváci, ktorých tento rok prišlo do Petrovca viac ako 160, mali dobrý pocit zo stretnutia a zadosťučinenie, že sa mohli prejaviť svojim spevom.

Po koncerte spoločná zábava pre 160 zboristov

Po koncerte spoločná zábava pre 160 zboristov

A po koncerte v spoločnej družbe sa aj bližšie zoznámili, spoločne si zaspievali a zatancovali pri dobrej zábave, akú vedia vytvoriť ľudia, ktorí majú hudbu rád.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs