SÚBEH NADÁCIE BABKA V KOVAČICI: 500 rokov reformácie

16.nov 2015

SÚBEH NADÁCIE BABKA V KOVAČICI: 500 rokov reformácie

Okrem výstavných aktivít, akou bola naposledy vernisáž 54. samostatnej výstavy Jána Bačúra, insitného maliara z Padiny v rámci tohtoročných osláv Kovačického októbra, Galéria Babka v Kovačici organizuje aj iné kultúrne podujatia.


Naposledy s podporou Biskupského úradu Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Srbsku vypísali súbeh na tému 500 rokov reformácie.

Na súbeh, ktorý je otvorený do 31. októbra 2016, sa môžu prihlásiť všetci tí (deti a dospelí), ktorí svoj talent a kreativitu dokážu vyjadriť výtvarnými a ručnými prácami.

Pri príležitosti osláv 500 rokov pamiatky reformácie (1517 – 2017) všetky prihlásené práce budú sprístupnené na výstave, ktorá bude 31. októbra 2017 v Padine a neskoršie výstavu budú môcť vidieť aj milovníci výtvarných a ručných prác v niekoľkých štátoch EÚ.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs