Schválili amendementy k Návrhu zákona o výmenách a doplnkoch Zákona o poľnohospodárskej pôde

17.nov 2015

Schválili amendementy k Návrhu zákona o výmenách a doplnkoch Zákona o poľnohospodárskej pôde

Porakjinský tajomník Branisalv Bogaroški (Foto: www.vojvodina.gov.rs)

Pokrajinský tajomník Branislav Bogaroški (Foto: www.vojvodina.gov.rs)

Poslanci pokrajinského Zhromaždenia dnes rozoberali trojbodový rokovací program, z ktorých najviac polemiky vyvolal bod týkajúci sa návrhu amendementov k Návrhu zákona o výmenách a doplnkoch Zákona o poľnohospodárskej pôde, ktorý nedávno schválila vláda Srbska.

Pokrajinská vláda vypracovala šesť amendementov. Nenad Borović (DS) vyhlásil, že sa amendementy, okrem iného, vzťahujú na reguláciu povinností ministra poľnohospodárstva, aby ministrovi financií doručil zoznam, ktoré lokálne samosprávy do 31. marca neschválili program o regulácii, ochrane a používaní poľnohospodárskej pôdy, kde by ako druh sankcie malo byt prerušenie transferu prostriedkov z republikového rozpočtu do rozpočtu lokálnych samospráv, ktoré ten program neschválili.

„Podstatou všetkého sú dva amendementy, ktoré sa vzťahujú na právo prednosti prenájmu, kde sa netransparentne, neústavne a potenciálne korupčne umožňuje, aby komisia, ktorá bude pôsobiť pri ministerstve  poľnohospodárstva, rozhodla, ktorá právnická osoba bude mať možnosť prenájmu pôdy počas 30 rokov,“ povedal N. Borović.

Tajomník Pokrajinského sekretariátu pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Branislav Bogaroški poznamenal, že schválením aktuálneho návrhu zákona by bolo uškodené od 10- do 14-tisíc registrovaných poľnohospodárskych gazdovstiev, ktoré doposiaľ prenajímali štátnu pôdu.

Šiesty amendement sa vzťahuje na predaj štátnej poľnohospodárskej pôdy. Predseda pokrajinskej vlády Bojan Pajtić niekoľkokrát zdôraznil, že žiadny nový členský štát EÚ nepredáva štátnu pôdu. „V Európskej únii sa podniká niečo celkom opačné – štát kupuje pôdu a prenajíma ju poľnohospodárom. Týmto zákonom sa umožňuje tajkúnom, aby kúpili štátnu pôdu a celkom sa vylučuje možnosť, aby poľnohospodársku pôdu kúpili obyčajní poľnohospodári, ktorých existencia bude ohrozená,“ zdôraznil B. Pajtić.

Členovia opozície mali iné názory. Poslanec Srbskej pokrokovej strany Đorđe Milićević vyhlásil, že  sú navrhnuté amendementy iba falošné obavy Demokratickej strany a Ligy sociálnych demokratov o poľnohospodárov. Ako povedal, ide iba o obavy s predvolebným charakterom.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs