Otvorili novú telocvičňu

17.nov 2015

Otvorili novú telocvičňu

Telocvičňa, skôr moderná športová hala poskytuje možnosti na všestranné zaoberanie sa športom

Telocvičňa poskytuje možnosti na všestranné zaoberanie sa športom

V základnej škole Bratstvo v Aradáči dnes bolo slávnostne. Nie náhodou. Práve dnes žiaci a profesori dostali novú telocvičňu, čím sa splnil dlhoročný sen generácií Aradáčanov. Telocvičňu, ktorú možno nazvať aj modernou športovou halou, na dnešnej slávnosti na používanie odovzdali primátor mesta Zreňanin Čedomir Janjić a riaditeľ školy Dragan Valeri.

Riaditeľ aradáčskej základnej školy neskrývajúc pôžitok z toho, že výstavbu telocvične po početných trampotách dosiahli do konca, povedal, že sa na túto chvíľu čakalo od roku 1979, keď bola vystavaná nová školská budova. – Skorej nebolo možností a veru chýbalo aj trochu viac smelosti a vôle zahryznúť do takejto investície, – povedal Valeri a zavďačil sa primátorovi Zreňanina Čedomirovi Janjićovi a jeho zástupcovi Sašovi Santovcovi za pomoc.

Na svoje prišli aj gymnasti, ktorí aj doteraz zaznamenávali pozoruhodné vsledky na súťaženiach

Na svoje prišli aj gymnasti, ktorí aj doteraz zaznamenávali pozoruhodné výsledky

Primátor Janjić povedal, že mesto mnoho vkladá do športu, lebo verí, že to je správna cesta, aby deti netrávili svoj čas na ulici.

Výstavba tohto objektu sa začala v roku 2011 a sprevádzali ju početné problémy, ktoré po štyroch rokoch úspešne prekonali. Mesto Zreňanin na tie účely vyčlenilo 40 miliónov dinárov a prostriedky na vybavenie telocvične sú zabezpečené v Pokrajinskom sekretariáte pre šport a mládež a prostredníctvom Veľvyslanectva slovenskej republiky v Belehrade, ako aj z fondu Slovak aid.

V programe sa zúčastnili aj žiaci mladších slovenských ročníkov

V programe sa zúčastnili aj žiaci mladších slovenských ročníkov

Slávnostnému otvoreniu telocvične predchádzal dvojjazyčný slovensko-srbský program, ktorý pre túto príležitosť pripravili aradáčski žiaci, a po slávnostnom čine otvorenia basketbalisti, volejbalisti a žiaci zaoberajúci sa gymnastikou demonštrovali možnosti, ktoré im na športovanie poskytuje nová telocvičňa.

Týmto sa stará telocvičňa, ktorá neposkytovala ani minimum podmienok na cvičenie a zaoberanie sa športom, natrvalo presťahovala do dejín.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs