ZO ZASADNUTIA LOKÁLNEHO PARLAMENTU V KOVAČICI: Výborníci pokračujú v zmenách

16.nov 2015

ZO ZASADNUTIA LOKÁLNEHO PARLAMENTU V KOVAČICI: Výborníci pokračujú v zmenách

Dnes v zasadacej sieni obecnej správy, v nekompletnom zložení, zasadali výborníci lokálneho parlamentu v Kovačici.

Diskusiavýborníkov bola miestami náruživá ale nevybočila mimo hraníc slušnosti

Diskusia výborníkov bola miestami náruživá, ale nevybočila mimo hraníc slušnosti

Na 32. schôdzi Zhromaždenia Obce Kovačica, okrem 18 bodov rokovacieho programu, výborníci novej vládnucej koalície predebatovali a schválili aj návrh rozhodnutia o určení príslušného orgánu, ktorý bude mať na starosti prenájom štátnej poľnohospodárskej pôdy na území Obce Kovačica.

Na miesto nového úradujúceho riaditeľa Verejného podnika Direkcie pre výstavbu Obce Kovačica výborníci zvolili Emila Jonáša z Kovačice a žezlo úradujúceho riaditeľa VP Podnikateľsko-rekreačného strediska Relax dali do rúk Vladimírovi Avramovi zo Zreňanina.

Na schôdzi odzneli návrhy na nových členov správnych a dozorných výborov v niektorých VKP, Galérii insitného umenia, Turistickej organizácii Obce Kovačica, štábe pre mimoriadne situácie na území Kovačickej obce a pod.

                                                                                                                                                                Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs