Ceny stabilné, obrat stále nízky

16.nov 2015

Ceny stabilné, obrat stále nízky

Z PRODUKČNEJ BURZY

Na Produkčnej burze v Novom Sade v porovnaní s predchádzajúcim týždňom sa obchodovanie s poľnohospodárskymi komoditami v dňoch od 9. 11. do 13. 11. 2015 pohlo z mŕtveho bodu. No aj napriek tomu obrat, či už finančný alebo tovarový bol stále na veľmi nízkej úrovni.

V uvedenom období sa obchodovalo so sójou, ktorej priemerná cena bola 44,66 din/kg (40,60 bez DPH). V porovnaní s predchádzajúcim týždňom cena bola o jedno percento nižšia.

Iná situácia je na trhu s kukuricou. Na začiatku týždňa sa predávala po 16,30 din/kg (bez DPH) a na konci týždňa po 16,50 din/kg (bez DPH). To je zároveň najvyššia cena za kukuricu z tohtoročnej úrody. Jej priemerná cena bola 18,00 din/kg (16,36 bez DPH). V Európe v súčasnosti cena kukurice začína mierne stúpať a dosahuje úroveň od 132,45 eur/t (Rumunsko) do 185,00 eur/t (Belgicko).

Na novosadskej burze pšenica sa predávala po 19,80 din/kg (18,00 bez DPH), čo je v porovnaní s predchádzajúcim týždňom o 0,55 % menej. Cena pšenice potravinárskej na svetových trhoch mierne stúpla. Na európskych trhoch sa pohybuje v rozmedzí od 152,68 eur/t (Slovensko) do 179 eur/t (Nemecko a Belgicko).

Ľ. Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs