DYCHOVKA V PETROVSKOM KOSTOLE

28.aug 2013

35dych

DYCHOVKA V PETROVSKOM KOSTOLE. V nedeľný podvečer 25. augusta v evanjelickom chráme Božom v Petrovci odznel koncert dychovej duchovnej hudby v podaní trubkárov zo Stuttgartu, členov nemeckej evanjelickej cirkvi. Už pred rannými službami vonku pred vchodom do kostola trubkári zahrali niekoľko skladieb a na večernom koncerte predniesli skvelý výkon duchovnej a vážnej hudby pred početným obecenstvom. Koncert moderoval farár Heinz Brennen, koordinátor pre partnerstvo cirkevných vzťahov, a simultánne prekladal Vladislav Ivičiak, farár petrovský. Na koncerte vystúpili aj trubkári SEAVC v Srbsku, ako aj mladí trubkári z Jánošíka, Kysáča a Petrovca, ktorí sa zúčastnili na dvojdňovom hudobnom trubkárskom seminári, na ktorom im prednášali hudobníci z Nemecka. Hostia so sebou do daru priniesli trúbky, aby budúci hudobníci mali na čom cvičiť a do budúcna hrať a tak popularizovať dychovú duchovnú hudbu.                  

Ján Lačok

Foto: Ján Kolár

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs