VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE V KOMUNÁLNEJ OBLASTI

28.aug 2013

35KulpinKolarova

VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE V KOMUNÁLNEJ OBLASTI sa v Báčskopetrovskej obci tohto roku začali 1. júla. Podľa slov Vladimíra Klasičeka z petrovskej Direkcie pre komunálne činnosti, stavebné a cestné hospodárstvo, vedúceho 11-člennej pracovnej skupiny, organizátorom akcie je Republikový fond pre zamestnávanie a sprostredkovateľom obecná direkcia. V pláne majú komunálne práce na území všetkých štyroch osád obce, a to opravu chodníkov, murovanie šácht, kopanie a prehlbovanie jarkov pre atmosférické vody a iné. Najprv boli aktivisti – ináč sú tu prihlásení nezamestnaní z celej obce – v Petrovci, kde sa upravovala osada, robili sa parkovacie priestory, chodníky okolo Begeja. V Kulpíne majú tiež prácu na niekoľkých lokalitách: pri evanjelickom cintoríne, kde od autobusovej zastávky po roh ulíc Kollárovej a maršala Tita riešili zápchu – zastavený tok atmosférických vôd, prehĺbili jarky, urobili nové časti chodníkov (na snímke), potom pri škôlke a napokon pri ekologickej studni. Práce je dosť aj v Hložanoch a v Maglići. Len keby bolo viac času – vyhradené majú totiž iba tri mesiace. A ani motiváciu nemôžeme zanedbať: veď keď sme sa pri robotníkoch minulý týždeň pristavili, dozvedeli sme sa, že peniažky za odpracované neľahké práce od štátu ešte nedostali…

A. F.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs