Triedenie odpadu úspešne pokračuje

28.aug 2013

Miestne spoločenstvo Pivnica sa zaradilo k prvým v našej krajine, v ktorých v domácnostiach začali s triedením odpadu. Pivnica sa stala príkladom nielen pre ostatné osady v Báčskopalanskej obci, ale aj pre iné dediny v Srbsku. Týmto spôsobom Pivničania prejavili vysoký stupeň zodpovednosti voči ľudskému zdraviu a voči svojmu životnému prostrediu.

Alen Blažek (zľava) a Dalibor Brňa

Alen Blažek (zľava) a Dalibor Brňa

O pravidelné triedenie odpadu podľa druhu by sa mal pričiniť každý občan. Do modrých vriec je potrebné dávať iba papier, noviny, kartón, a do žltých nylon, fóliu, tetrapak, pet ambaláž a ostatné plastové predmety (ambaláž z herbicídov a pesticídov patrí k nebezpečným odpadom, preto ju netreba dávať do vriec žltej farby). Akcia triedenia odpadu v Pivnici sa začala v apríli tohto roku, sústavne pokračuje dodnes a odvoz koná podnik Grand group, d.o.o., z Báčskej Palanky.

Komunálny odpad si vyžaduje triedenie z viacero závažných dôvodov. Takýmto spôsobom sa zmenšuje množstvo komunálneho odpadu, ktorý sa predtým umiestňoval na dedinskej depónii. Roztriedený materiál (papier, nylon, fólia, tetrapak) sa môže znovu využiť a recyklovať, vylučuje sa možnosť vzniku ohňa na depónii (medzi odpad sa nedostane žiadna ľahká horľavina), vďaka menšiemu množstvu dymu depónia sa stane čistejšou, teda menej je aj smetí, ktoré vietor roznesie mimo depónie… Jedným z dôležitých dôvodov je i ochrana životného prostredia, ako aj zachovanie našej planéty pre budúce generácie.

Žiada sa, aby občania zo svojich domácností vynášali iba plné vrecia a v prípade väčšieho množstva odpadu vrecia možno dostať v kancelárii podniku Komunal, d.o.o., Pivnica.

Modré vrecia sa v Pivnici budú odvážať každý prvý štvrtok v mesiaci (5. septembra, 3. októbra, 7. novembra, 5. decembra) a žlté každý prvý a tretí piatok v mesiaci (6. a 20. septembra, 4. a 18. októbra, 15. a 29. novembra, 6. a 20. decembra).

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs