Ekonomické posilnenie žien prostredníctvom rurálnej turistiky

29.jún 2015

Ekonomické posilnenie žien prostredníctvom rurálnej turistiky

Aktérky tribúny

Aktérky tribúny

TRIBÚNA V STAREJ PAZOVE

Ženská výbornícka sieť Zhromaždenia Obce Stará Pazova usporiadala včera vo veľkej sieni tzv. Bielej budovy v Starej Pazove tribúnu pod názvom Ekonomické posilnenie žien prostredníctvom rurálnej turistiky.

Na tribúne hovorili Dragana Stevićová, koordinátorka Ženskej výborníckej siete v ZO Stará Pazova, Libuška Lakatošová, národná poslankyňa, Stojanka Lekićová, predsedníčka výboru pre rodovú rovnosť Zhromaždenia AP Vojvodiny, Dragana Stojanovićová, náčelníčka Oddelenia pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo Obce Stará Pazova, a Dragana Zorićová-Stanojkovićová, riaditeľka Turistickej organizácie Obce Stará Pazova.

Marína Speváková

Marína Speváková

Cieľom tribúny bolo podať základné údaje o dedinskej turistike a informovať v prvom rade ženy z územia Staropazovskej obce o možnostiach zaoberania sa touto oblasťou turistiky, bez náročných finančných vkladov. Veľká návštevnosť tejto tribúny v Starej Pazove iba nasvedčuje, že ženy majú záujem o takýto spôsob podnikania či privyrábania si do rodinného rozpočtu. Ženská výbornícka sieť ZO Stará Pazova a Turistická organizácia Obce Stará Pazova, za podpory Obce Stará Pazova, ako bolo počuť v záveroch tribúny, aj v nadchádzajúcom období viac pozornosti venujú najmä edukácii všetkých záujemkýň o takýto druh turistiky.

Okrem predstaviteliek obcí zo Sriemskej Mitrovice a Pećiniec hostkami tribúny boli i Petrovčanky. O príklade dobrej praxe v tejto oblasti hovorili a prítomných na tribúne peknými výsledkami práce podnietili Marína Speváková z Turistickej organizácie Obce Báčsky Petrovec, Anna Legíňová, ktorá si zo svojho koníčka vytvorila umelecké remeslo, a Jarmila Jovankovičová, majiteľka ubytovacích kapacít.

Anna Lešťanová

 

A. LEŠŤANOVÁ
A. LEŠŤANOVÁ

ANNA LEŠŤANOVÁ (1968) V Hlase ľudu pracuje ako novinárka – dopisovateľka zo Starej Pazovy takmer 20 rokov. Absolvovala dva odborné semináre zamerané na žurnalistiku – roku 1999 novinársku školu v organizácii Združenia novinárov Srbska a roku 2014 Letnej školy žurnalistiky Katedry žurnalistiky FF Univerzity Komenského v Bratislave. Kontakt: lestanova@hl.rs