Nezáujem o matičnú činnosť

29.jún 2015

Nezáujem o matičnú činnosť

Po viacročnej úplnej nečinnosti Miestny odbor Matice slovenskej v Jánošíku znovu obnovili na valnom zhromaždení 17. marca minulého roku a v sobotu 20. júna tohto roku uskutočnili prvé výročné zhromaždenie.

Predseda Pavel Kríž tu podal správu o činnosti. Základná konštatácia v správe bola, že sa vlani nerobilo mnoho, ale na rozdiel od predchádzajúcich rokov MOMS predsa len dával o sebe vedieť tým, že sa predseda MOMS zúčastňoval na zasadnutiach Správnej rady MSS. Okrem toho v Jánošíku prebiehalo zasadnutie predstaviteľov banátskych MOMS, na ktorom analyzovali voľby do NRSNM a iniciatívu podpredsedu MSS pre Banát Pavla Baláža o porušení Stanov MSS, a MOMS sa podieľal aj v organizácii promócie knihy Jánošíčanky Kataríny Mosnákovej-Bagľašovej Jednozubý úsmev.

Pracovné predsedníctvo: Pavel Kríž (v strede), podpredseda MOMS Slađan Daniel Srdić a tajomníčka Anna Valentová

Pracovné predsedníctvo: Pavel Kríž (v strede), podpredseda MOMS Slađan Daniel Srdić a tajomníčka Anna Valentová

Mnoho energie vedenie MOMS strovilo na otvorenie podúčtu ako základného predpokladu na získanie dotácií, avšak ani dodnes ho nemajú. Tomu na vine je predovšetkým nevynachádzanie sa úradníkov banky vo Vršci v otváraní podúčtu. (?!) Je to aj základný dôvod, prečo sa MOMS neuchádzal o peniaze na činnosť a nedostatok peňazí je zasa jednou zo základných príčin viac než skromnej činnosti. Nie však jedinou.
– Keďže nám je pokladnica takmer prázdna, prepravu na zasadnutia Správnej rady MSS sme si hradili výlučne z vlastného vrecka, ale ten nedostatok peňazí by sme hádam nejako aj prekonali, keby záujem o činnosť v Matici bol väčší. Na túto tému som sa rozprával s mnohými ľuďmi. Pokúsil som sa ich animovať, vysvetliť im význam Matice, zapojiť do činnosti… Niektorí sa ma však opýtali: Čo ja mám z toho, ak sa začlením do Matice? Od iných som zase dostal tú ošúchanú frázu, že oni nie sú ani v jednej politickej strane… Zo všetkého sa dá uzavrieť, že ľudia ani nevedia, aký je význam Matice, a na tom im ani veľmi nezáleží. Okrem toho mám dojem, že si ľudia odvykli robiť na spoločenskom poli a že si hľadia len a len osobné záujmy, čo vonkoncom nie je dobre, – povedal nám predseda jánošíckeho MOMS Pavel Kríž.
Napriek všetkému v jánošíckom MOMS, ktorý v tejto chvíli počíta iba 39 členov, nezložili zbrane. Naopak. Na tomto zasadnutí sa zhodli, že by sa Jánošíčania mali zjednotiť, a to tak, aby všetky združenia a spolky vystupovali a pracovali spoločne, a že by práve Matica mala byť strešnou organizáciou, ktorá by koordinovala všetky aktivity. V súlade s tým odznel návrh, aby sa stanovili Dni Jánošíka, a to v znamení višieň, ktoré sa čoraz viac stávajú jánošíckou značkou. Do organizácie toho podujatia by sa mali zapojiť všetky inštitúcie a spolky v Jánošíku.

         Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs