Emil Klobušický – náš prvý filmár

30.máj 2013
Záber z nahrávania dokumentu v Pivnici a na ňom (zľava) Ján Struhár, Ondrej Durgala a Jozef Maďar (archív A. H.)

Záber z nahrávania dokumentu v Pivnici a na ňom (zľava) Ján Struhár, Ondrej Durgala a Jozef Maďar (archív A. H.)

Túžba po sfilmovaní dokumentu o živote a diele nášho prvého filmára Emila Klobušického sa zodpovednému redaktorovi na dôchodku vo vtedajšej Televízii Nový Sad Jánovi Struhárovi splnila. Scenár napísal práve Struhár a  obrazne a režijne ho stvárnil direktor fotografie Jozef Maďar. Vysielanie pod názvom Emil Klobušický – náš prvý filmár trefnými zábermi z archívu E. Klobušického, porovnávaním vtedajšieho výzoru napr. Pivnice s jej súčasným stavom a bohatou fotodokumentáciou podáva živý archív života E. Klobušického. Presne tak, ako to robia jeho zábery z 30. rokov 20. storočia, ktoré nahral spolu s Jánom Čajakom ml. na 16-milimetrovom formáte. Výstižné hudobné pozadie vo výbere hudobnej redaktorky Gordany Damjanovićovej a dobrý strih Jaroslava Kolára a Bojana Hrašćanca iba upevnili poslanie dokumentu – zachovanie od zabudnutia filmárskeho pioniera vojvodinských Slovákov. Autori vysielania tiež vhodným výberom spolubesedníkov – od filmového kritika Mgr. Štefana Vraštiaka zo Slovenského filmového ústavu z Bratislavy, ktorý sa pred rokmi zaujímal o činnosť dvojice Klobušický – Čajak a Jozefa Maďara, ktorý navštevoval Klobušického prednášky vo Foto-kino klube v Pivnici, po osobnú spoveď Vladimíra Klobušického, Emilovho syna, ako aj jeho bývalých pivnických žiakov Ondreja Durgalu a Michala Kunčáka prispeli k vytváraniu obrazu o filmárskom nadšencovi. Z vysielania, ktorého  premiéra bola 26. mája na RTV2, vidno, že celý televízny tím pracoval, akoby inak, tímovo, čo prinieslo žiadaný výsledok: významný, pritom pútavý dokument presiaknutý mnohými historickými údajmi. Kiežby takých dokumentov bolo v slovenskom programe TV Vojvodiny viac.

V. Dorčová-Valtnerová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs