Pivnica

30.máj 2013

Multikultúrna umelecká dielňa Jovana Steriju Popovića v zakladaní v podvečerných hodinách v dňoch 20. až 24. mája pod patronátom SPD RIO a vďaka pohostinnosti tamojšieho vedenia usporiadala ďalší performance par excellence Jána Salčáka z cyklu Čo dokáže pekné slovo v priestore SKUS Pivnica. Spomenutý autor náhodilým výberom z Pivnickej kroniky ojedinelým záujemcom predstavil prvých päť kníh nie chronologickým, ale poradím rozlúštenia vlastných rukopisov. Janko Čobrda-Blitz všetko natočil a keď sa získajú potrebné peniaze, bude z toho dokumentárny film.

Po ukončení cyklu Bolo raz zelené údolie v nedeľu 2. júna v hostinci Andrea nasledujúcich päť nedelí od 15.00 do 16.30 dielňa bude pokračovať cyklom Čo dokáže pekné slovo ďalšími piatimi knihami z Pivnickej kroniky spomenutého autora, tiež náhodilým výberom.

Jaruška Ferková

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs