Šanca pre všetkých

30.máj 2013
Zo štvrtkovej prezentácie

Zo štvrtkovej prezentácie

PROJEKT PANNONIA ORGANICA

Bolo to stručné, svojrázne a zaujímavé školenie o význame organickej výroby. Podnetom bola prezentácia projektu Pannonia Organica z IPA programu cezhraničnej spolupráce Srbska a Chorvátska, ktorá sa v predposledný deň novosadského poľnohospodárskeho veľtrhu (23. mája) konala na stánku Národnej organizácie Serbia Organica.

Aplikantmi projektu, ktorý sa začal pred mesiacom a ktorého hodnota bude takmer 380 000 eur, sú Zelená sieť Vojvodiny a chorvátska Obec Bilje, kým je partnerov päť, medzi ktorými aj Združenie Zdravo Organic zo Selenče. Vítajúc účastníkov prezentácie Olivera Radovanovićová zo Zelenej siete Vojvodiny podčiarkla, že je cieľom projektu zvážiť stav a možnosti organickej výroby, ktorá je, podľa ministra poradcu pri delegácii EÚ v Belehrade Andrewa Headeyho základom udržateľného poľnohospodárstva. Pokrajinský tajomník pre hospodárstvo, zamestnávanie a rodovú rovnosť Miroslav Vasin napočítal viaceré akcie, ktoré jeho sekretariát realizuje v záujme zveľadenia tejto výroby a rozmachu ženského podnikania na dedinách. Konkrétny projekt považuje za trojnásobne dôležitý. Prvým aspektom je presadenie európskych hodnôt a praktík v Srbsku, druhým stúpajúci význam spolupráce s Chorvátskom ako členom EÚ od 1. júla, tretím a praktickým je organická výroba ako šanca pre všetkých, najmä tých, ktorí majú pozemky skromnejšej rozlohy. O tomto poslednom segmente, možnostiach a výhodách organickej výroby hovorila i známa expertka v tejto oblasti prof. Dr. Branka Lazićová. V mene Združenia Zdravo Organic sa účastníkom akcie prihovoril Jozef Gašparovský. Uviedol, že je jeho kolektív v organickej výrobe viac ako desať rokov, podčiarkujúc nádej, že i tento projekt bude prínosom k rozmachu a popularizácii organickej výroby. Spolu možno dosiahnuť veľa, najmä v ekologickej výrobe, kde je dostatok priestoru na uplatnenie všetkých, ktorí o ňu majú záujem, mieni generálny riaditeľ Zdravo Organic.

V podstate sú také i ciele súčasného európskeho projektu, jedného z viacerých, ktoré na týchto rovnobežkách práve prebiehajú v oblasti poľnohospodárstva: vznik dynamickej siete organických výrobcov, zveľadenie cezhraničnej spolupráce, rozvoj výskumno-rozvojových aktivít vo výrobe zdravých a kvalitných potravín, ktoré potrebujeme všetci – tak u nás, ako aj v Európe, či inde.

                                                                                               O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs