Stretávanie sa troch kultúr v menšinovom denníku

31.máj 2013

NAŠE INTERVIEW: DUŠAN UDOVIČ, ZODPOVEDNÝ REDAKTOR NOVÍN PRIMORSKI DNEVNIK V SLOVINSKEJ REČI V TALIANSKU

Podľa odhadov v Taliansku žije okolo 80- až 100-tisíc príslušníkov slovinskej národnosti. Toto menšinové spoločenstvo, ktoré žije v oblasti Terstu, Gorízie a Udinu, je dobre organizované, čo vidno z veľkého počtu kultúrnych a športových organizácií a inštitúcií. Práve v Terste a Gorízii sú ústredné slovinské ustanovizne: materské, základné, stredné, ale aj univerzitné školy, médiá, Slovinský kultúrno-hospodársky zväz, Stále slovinské divadlo, Národná a študentská knižnica a iné.

Nepísaným pravidlom nás novinárov „menšinových“ médií je hádam aj to, vypátrať menšinové noviny v danom prostredí, keď sa nachádzame na služobnej ceste. Už pri balení sa na cestu do Gorízie v Taliansku, v ktorej sa 17. mája t. r. konala jednodňová konferencia Media&Change a o ktorej sme písali v minulom čísle Hlasu ľudu, sme vygooglovali menšinové noviny Primorski dnevnik, vychádzajúce v slovinskom jazyku. Počas pobytu v Taliansku sme navštívili ich redakciu v Gorízii, keďže sídlo denníka s takmer sedemdesiatročnou tradíciou je v Terste. Využili sme príležitosť opýtať sa zodpovedného redaktora Dušana Udoviča na dejiny samotného denníka.

22Dusan Udovic– Prvé číslo denníka vyšlo 13. mája 1945, niekoľko dní po oslobodení Terstu od Titových partizánov. Ale Primorski dnevnik sa nezrodil náhodou, ale je priamym následníkom novín Partizanski dnevnik, ktoré začali vychádzať podľa nariadenia štábu IX. korpusu NOVJ v októbri 1944. To bol jediný príklad denníka v okupovanej Európe.

– Aký náklad majú noviny a koľko novinárov tvorí redakciu?

– Denník vychádza každý deň okrem pondelka v priemere 7 000 kópií. Denná paginácia je 24 strán, a ak jestvuje možnosť, aj viac. V redakcii Terst – Gorica je 17 zamestnaných novinárov, ale máme bohatú dopisovateľskú sieť.

– Je koncepcia denníka tvrdo denno-politická, alebo sa orientuje aj na konkrétnu slovinskú menšinu?

– Naše noviny sú založené na demokraticko-progresívnom pohľade na svet, a prvou povinnosťou je profesionálny prístup a poctivá informácia. Samozrejme, že sú aj otázky a život nášho menšinového spoločenstva v prvom pláne. Teda poslanie denníka sa odzrkadľuje v novinárskej informácii, ktorá musí byť čím úplnejšia, keď ide o pohraničný priestor stretávania sa troch kultúr – slovanskej, latinskej a germánskej. Tento priestor nazývame Alpe Jadran. Snažíme sa teda prinášať životné témy z Talianska, Slovinska a rakúskej Korušky, kde tiež žijú Slovinci. My teda vidíme slovinskú menšinu nie ako nejaký malý svet, ktorý si žije život sám pre seba, ale ako otvorenú spoločnosť, integrovanú do štátu, v ktorom žije, s osobitou kultúrnou a jazykovou charakteristikou.

22Redakcia Primorski dnevnik– Z čoho sa financuje Primorski dnevnik?

– Denník sa financuje z vlastného predaja a reklamy, ale najväčšiu časť prostriedkov získavame zo štátneho rozpočtu, keďže v Taliansku je platný zákon o financovaní malej tlače. Pravdaže, finančnú podporu získavame aj od Republiky Slovinsko.

– Odkedy sú vaše noviny dostupné na internete a akým spôsobom  funguje on-line vydanie?

– On-line vydanie denníka máme už dlhý rad rokov, a v posledných piatich, šiestich rokoch sa oveľa viac robí na ňom, lebo je to všade a určite perspektíva. Žiaľ, nemáme nadostač prostriedkov, aby sme mali osobitnú redakciu, ako je to normálnou praxou vo väčších novinách. To znamená, že naši novinári v rovnakom čase pracujú aj v on-line, aj v printovej, teda integrovanej redakcii. Obsah internetového denníka predplatitelia printovej verzie majú zdarma. Práve oni každý deň už o 6.30 ráno dostávajú noviny na domácu adresu – od kolportéra.

– Aké je položenie menšinových médií v Taliansku?

– Slovinské médiá v Taliansku chránia zákony, ale to nie je dostatočná garancia pre ich existenciu. Pokiaľ ide o Primorski dnevnik, zákon o financovaní malej tlače končí v lete 2014, keď by sa mal schváliť nový, v inom prípade naša budúcnosť nie je zaručená. Za posledné dva roky sme mali dosť ťažkostí, keďže v dôsledku svetovej ekonomickej krízy aj štátne financovanie bolo zredukované. Inak v Taliansku okrem nášho denníka máme 12 hodín rozhlasového programu denne, polhodinový TV denník a dvojhodinový TV program raz do týždňa. Vychádzajú aj týždenníky Novi glas a Novi Matajur, ako aj náboženské noviny Dom istotam.

Za rozhovor ďakuje:

V. Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs