Kvalita a európske štandardy

31.máj 2013
Ing. Michal Lenhardt

Ing. Michal Lenhardt

SLOVENSKÉ FIRMY NA NAŠOM TRHU (2): SLOVPUMP-TRADE, ZÁVADKA NAD HRONOM

Náplň jej dnešnej činnosti možno vyjadriť jednou vetou: firma Slovpump-trade, s. r. o., sa zaoberá výrobou, servisom a komplexnými dodávkami čerpadiel, vodokružných vývev a vodokružných kompresorov. V súčasnosti je ich najväčším výrobcom na Slovensku, no cesta k tomu nebola ani ľahká, ani krátka. V roku 1948 položili základný kameň spoločnosti, aby sa presne pred šiestimi desaťročiami, v roku 1953, začala výroba čerpadiel. História podniku a jeho existencia mala niekoľko významných etáp: napríklad začlenenie do koncernu Sigma Olomouc (1979), približne desaťročie potom zánik koncernu Sigma a vznik samostatného štátneho podniku Sigma Závadka nad Hronom (1990), aby sa o necelých päť rokov konala privatizácia firmou Slovpump (1994).

– To sú dejiny, a súčasnosť?

– Základom našej výroby sú čerpadlá, vývevy a kompresory. Tieto hlavne nachádzajú uplatnenie v priemysloch, ako je napríklad chemický priemysel, potom bane, kým sa v poľnohospodárstve používajú hlavne čerpadlá, – vyzdvihuje na úvod Ing. Michal Lenhardt z Obchodno-technického oddelenia spoločnosti sídliacej v Závadke nad Hronom.

– Srbsko asi nie je jediným trhom, na ktorom vystupujete?

– Sme exportne zameraní a ten pomer je asi 40 ku 60 percent keď ide o odbyt tovarov. Orientovaní sme najmä na český, ruský, ukrajinský trh. No naše produkty majú uplatnenie aj v Poľsku, Rakúsku, Bulharsku, Grécku, Nemecku, Egypte, Sudáne, Bangladéši, Iráne, Iraku, Jordánsku, Turecku, Thajsku, Indonézii, Juhoafrickej republike…

A v Srbsku?

– U vás máme predstaviteľa, ktorý nás zastupuje v tomto regióne. On nás aj skontaktoval a oslovil, aby sme sem prišli. Svoje produkty sme aj skôr u vás predávali a mám nádej, že toho bude v nadchádzajúcom období ešte viac.

– Ako by ste zhodnotili vplyv krízy na vaše podnikanie?

– Ten určite cítiť, lebo si všímame pokles objednávok. Preto svoje úsilie vynakladáme na to, aby sme sa čím úspešnejšie presadili na každom trhu a stoj čo stoj zaujali zákazníkov. Prvým krédom je kvalita, dokladom ktorej sú všetky možné certifikáty potrebné na úspešné uplatnenie na európskom trhu. Naším stálym cieľom je upevniť postavenie u tradičných odberateľov, rozšíriť ich okruh. Samozrejme, aj rozširovať výrobný sortiment vyplývajúci z potrieb zákazníkov, – podčiarkuje Ing. Lenhardt na záver.

                                                                                                O. Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs