Seminár o základoch podnikania

3.jún 2013
Spoločná fotografia absolventov s organizátormi kurzu

Spoločná fotografia absolventov s organizátormi kurzu

V rámci programu pre zvýšenie konkurencieschopnosti podnikateľov, podnikov a malých a stredných hospodárskych subjektov z územia Obce Báčsky Petrovec na pôde lokálnej samosprávy prichystali seminár. V spolupráci s Obcou Báčsky Petrovec seminár od 27. do 29. mája realizovala Kancelária pre lokálny ekonomický rozvoj a regionálna rozvojová agentúra Báčka. Školiteľkami pre niekoľkých záujemcov a budúcich podnikateľov boli Nikolina Pupavcová a Sanja Gavrilovićová.

Harmonogram seminára po otvorení a úvodných prednáškach zahrnul aj prezentáciu aktuálnych súbehov financovaných z prostriedkov Ministerstva hospodárstva a financií a Národnej agentúry pre regionálny rozvoj.

Na záver seminára adeptom, ktorí absolvovali program, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok a riaditeľ RRA Báčka Srđan Vezmar slávnostne udelili certifikáty. Diplomy dostali záujemcovia o podnikateľstvo: Bogdan a Milan Jovanovićovci, Jarmila Jovankovičová, Vesna Cibuľová, Miroslav Opavský, Vladimír Zima, Ondrej Spevák, Violeta Klátiková, Ján Pavlis a Milica Tintorová.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs