Stará Pazova

3.jún 2013

23webovadirekcieVerejný podnik Direkcia pre výstavbu Obce Stará Pazova sa od stredy 29. mája môže pochváliť súčasnou webovou stránkou www.direkcijapazova.co.rs, ktorú vypracoval odborný tím Oddelenia pre informačné technológie a komunikácie Obce Stará Pazova. Týmto spôsobom sa chce dosiahnuť kvalitnejšia a účinnejšia komunikácia tak s občanmi, ako aj s inými subjektmi, ktoré sa chcú zapojiť do práce tohto verejného podniku a do projektov, ktoré realizuje. „Žijeme v dobe, keď informácie majú veľký význam a úlohu v spoločnosti,“ vyhlásil Nedeljko Kovačević, riaditeľ direkcie, a dodal, že prostredníctvom webovej stránky občania môžu získať informácie, ktoré ich zaujímajú. Webová stránka je urobená podľa súčasných štandardov webového dizajnu a v súlade s vizuálnou identitou direkcie.

a. lš.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs