Guvernér kwalského kraja: Ďakujeme Trnavskej univerzite za rozvojový projekt v Kwale

3.jún 2013
Rozhovor terénnych pracovníkov Trnavskej univerzity s Kwale County guvernérom

Rozhovor terénnych pracovníkov Trnavskej univerzity s Kwale County guvernérom

Napriek pracovným cestám a náročným prípravám osláv 50. výročia vzniku nezávislej Kenskej republiky si nový guvernér samosprávneho kraja Kwale, Salim Mvurya, našiel koncom mája čas na stretnutie s terénnymi pracovníkmi Trnavskej univerzity, aby sa dozvedel viac o konkrétnej rozvojovej spolupráci na pobreží Kene.

Dňa 29. mája 2013 sa stretla trojica slovenských terénnych pracovníkov Trnavskej univerzity v Keni (junior experti: Dr. Božena Baluchová, Mgr. Michal Miadok a rozvojový dobrovoľník Ing. Pavol Markovič) a dvojica zástupcov Kwale district hospital (Dr. Kevin Kinyua a Dr. Hatim Dosaji) s guvernérom kwalského kraja, Salimom Mvuryom, ktorý do svojho úradu nastúpil len pred niekoľkými týždňami (po marcových voľbách v Keni). Guvernér spolu so sekrétárom Martinom Mwarom boli zvedaví na spôsob, akým slovenská univerzita (v spolupráci s kwalskou nemocnicou) bojuje s podvýživou a detskou úmrtnosťou v regióne Kwale.

 

Posledná fáza rozvojového projektu v Keni

Slovenský tím predstavil pánovi Mvuryaovi, ktorý v minulosti pracoval aj pre rešpektovanú organizáciu Plan International, poslednú fázu dvojročného rozvojového projektu “Sociálno-zdravotnícka starostlivosť o podvyživené deti do 5. roku života a ich matky v regióne Kwale”, financovaného zo zdrojov Slovak Aid. Spomenuli výstavbu nutričného centra v Kwale; zariadenie dvoch vidieckych centier v Tiwi a Mkongani; zásobovanie centier výživovými náhradami a doplnkami (kaša, fazuľa, vitamíny); zriadenie špecializovanej knižnice; pestovanie plodín vo vzorových záhradkách atď.

Terénni pracovníci Trnavskej univerzity (TU) takisto poskytujú aj vzdelávacie aktivity pre lokálnu komunitu – ide o vzdelávanie matiek podvýživených detí v oblasti správnej výživy, dojčenia či hygieny; ako aj o edukáciu komunitných zdravotníckych pracovníkov a personálu nemocnice – o manažmente výživy a o počítačových základoch. Guvernér Mvurya vyslovil obom lokálnym partnerom – zástupcom Trnavskej univerzity a Kwale district hospital uznanie i vďaku: „Ďakujeme Trnavskej univerzite za takýto typ projektu rozvojovej spolupráce v Kwale. Oblasti, ako zdravotníctvo, vzdelávanie a informačné technológie, v ktorých TU pôsobí, sú i našimi prioritami.“

 

Návšteva zástupcov Trnavskej univerzity a Kwale district hospital u Kwale County guvernéra

Návšteva zástupcov Trnavskej univerzity a Kwale district hospital u Kwale County guvernéra

Zlepšovanie počítačových zručností v regióne Kwale

Slovenskí junior experti zdôraznili zbieranie a vyhodnocovanie dát o podvýžive v regióne. Obe autority kwalského kraja niekoľkokrát v priebehu stretnutia ocenili dôraz na vzdelávanie personálu nemocnice, komunitných zdravotníckych pracovníkov a pracovníčok, ako aj prenos kompetencií na zástupcov lokálnej komunity. Pána guvernéra, ktorý v minulosti pracoval aj na ICT projektoch v Keni, zaujal prebiehajúci tréning počítačových základov. Prácu s dátami v rámci programov MS Word a Excel pre pracovníkov a pracovníčky nutričných centier v Kwale, Tiwi a Mkongani má na starosti práve rozvojový dobrovoľník zo Slovenska Pavol Markovič.

Guvernér Mvurya prisľúbil slovenskému tímu ďalšie stretnutie v letnom období – zamerané na udržateľnosť projektu a plánovanie nového trnavsko-kwalského projektu rozvojovej spolupráce, zameraného na napĺňanie Miléniových rozvojových cieľov a potrieb lokálnych obyvateľov – vzdelávanie a potravinovú bezpečnosť.

 FZaSP TrUni

Foto: Palo Markovič

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs