Desaťročie úspešného pôsobenia

31.máj 2013
Z jednej z konferencií v Novom Sade

Z jednej z konferencií v Novom Sade

STREDOEURÓPSKE ROZVOJOVÉ FÓRUM (CEDEF)

Nadchádzajúci 5. jún – Svetový deň ochrany životného prostredia si možno všímať rôznymi spôsobmi. Jedným z naj je vrhnúť trochu viac svetla na pôsobenie niektorých z organizácií, ktoré nedvojzmyselne skutkami dávajú najavo, koľko im záleží na tom, aby sme žili v lepšom svete než je ten dnešný. Zvlášť ak sú tieto jubilantmi, akými je Stredoeurópske rozvojové fórum (CEDEF – Central European Development Forum), ktoré oslavuje také prvé jubileum – desaťročnicu pôsobenia.

Táto popredná nezávislá expertská organizácia zasadzujúca sa za aktívne presadenie a uplatnenie energetickej účinnosti a obnoviteľných prameňov energie v našom regióne v žiadnom okamihu nespí na vavrínoch dosiahnutej slávy, ale si celé roky ekológiu všíma ako jeden z najvýznamnejších aspektov spoločensky zodpovedného správania a podnikania, na úrovni od štátnej po miestnu. Preto aj sústavne v tomto smere vplýva na politiku, usporadúva verejné rozpravy a debaty, početné medzinárodné udalosti a konferencie na vysokej úrovni.

Len v druhom desaťročí tohto storočia sa CEDEF podpísal pod organizovanie 18 konferencií, 5 odborných školení, 3 študijné cesty, 4 výskumy, 3 medzinárodné fóra, pod 7 panelových mediálnych rozpráv a 7 mediálnych súbehov. Na rozdiel od mnohých iných, ktorí sa k masovokomunikačným prostriedkom stavajú a správajú tak i onak, predsedníčka CEDEF Dr. Ana Bovanová sa netají tým, že by ich snahy bez pomoci médií nie iba v jednom prípade vyšli nazmar. Skonštatovala to aj na nedávnej investičnej konferencii Biomasa – možnosti a skúšky, prebiehajúcej v rámci 80. Medzinárodného poľnohospodárskeho veľtrhu.

Bolo to len jedno z investičných podujatí tohto fóra. CEDEF svoje projekty, a je ich až 129, zatiaľ prezentoval v 38 mestách a obciach. Ich celková hodnota je viac ako dvesto miliónov eur: najväčšia hodnota jednotlivého bola 19 200 000 a najmenšieho 6 000 eur. V súpiske tohtoročných aktivít sú v pláne viaceré ďalšie akcie: júnové fórum o obnoviteľnej preprave, septembrové o súvislostiach vody a energetiky, novembrové o zelených stavbách, decembrové o komunálnej energetike. Dôležitá je kontinuita: príroda čakať nemôže, treba jej vážne pomáhať už dnes.

                                                                                              O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs