Energetika v prvom pláne

8.apr 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: MILICA JOVIČIĆOVÁ, KOORDINÁTORKA PRE VZŤAHY S VEREJNOSŤOU NOVOSADSKÉHO VÝBORU ZDRUŽENIA ŠTUDENTOV ELEKTROTECHNIKY EURÓPY

– Mnohí mladí ľudia sa roky vyhýbali študovať technické vedy…

– To pre mňa neplatí. Nakoľko si spomínam, vždy ma bavila matematika a technické vedy. Bol to ten rozhodujúci činiteľ, moment, pre ktorý som sa rozhodla študovať práve elektrotechniku. Váhala som medzi programovaním a energetikou, aby sa na konci to druhé predsa ocitlo v prvom pláne. Veľmi ma momentálne zaujímajú obnoviteľné zdroje energie. Keďže som však ešte len študentkou druhého ročníka, môžem povedať i to, že sa stále v tejto problematike hľadám a blúdim, v očakávaní toho, čo ma v nej najviac a dlhodobo zaujme.

                                                                Zaznamenal: O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs