EUROKOMPAS 2014: Tri významné dohody

1.apr 2014

EUROKOMPAS 2014: Tri významné dohody

Stále k dispozícii záujemcom: Informačné stredisko EÚ v Belehrade

Stále k dispozícii záujemcom: Informačné stredisko EÚ v Belehrade

Dejiny vzťahov Srbska a Európskej únie neboli priamočiare. Po všetky uplynulé roky na ne výrazne vplývala tak konštelácia medzinárodných pomerov, ako aj naše vnútropolitické dianie. V apríli roku 2005 vtedajšie Štátne spoločenstvo Srbska a Čiernej Hory získalo pozitívne hodnotenie Správy o pripravenosti SČH rokovať o uzavretí Stabilizačnej a asociačnej dohody s Európskou úniou, čiže o tzv. Štúdii uskutočniteľnosti. Približne o pol roka neskoršie (10. októbra 2005) začali sa rokovania Európskej únie so Srbskom a Čiernou Horou o uzavretí Dohody o stabilizácii a pridružení, ktorá je prvým krokom na ceste eurointegrácie. Ten október pred necelými deviatimi rokmi bol významný aj podľa toho, že je na jeho sklonku podpísaná aj Dohoda o založení Regionálneho energetického spoločenstva juhovýchodnej Európy.

Práve v mesiacoch, keď sa zdalo, že sa proces integrácie urýchli, došlo k jeho spomaleniu. Totiž pre nedostatočnú spoluprácu s Haagom začiatkom mája sú rokovania so SČH zastavené, čo potrvalo do júna 2007. Koncom mája 2006 sa konalo aj referendum, na základe výsledkov ktorého Čierna Hora vyhlásila nezávislosť.

Svetielko novej nádeje na konci tunelu priniesol koniec roka 2006, keď Rada EÚ schválila mandát týkajúci sa rokovaní o Dohode o vízových úľavách a dohodách o readmisii so Srbskom, ktoré boli prvým krokom k zrušeniu víz. V decembri 2006 svetlo sveta uzrela Dohoda o voľnom obchode v juhovýchodnej Európe (CEFTA). V polovici mája 2007 predstavitelia našej vlády a Európskej komisie v Bruseli parafovali dohody zmluvy o vízových úľavách a readmisii, umožňujúce bezplatné schválenie víz študentom, vedcom, podnikateľom a ešte niektorým kategóriám nášho obyvateľstva.

O mesiac neskoršie, po založení novej vlády, došlo k pokračovaniu rokovaní o uzavretí Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi Európskou úniou a Srbskom. V septembri toho istého roku bola podpísaná Dohoda o vízových úľaváchDohoda o readmisii medzi EÚ a Srbskom, v novembri je parafovaná Stabilizačná a asociačná dohoda, ktorú predstavitelia Európskej únie a Srbska podpísali 29. apríla 2008. V októbri 2008 naša krajina schválila rozhodnutie začať jednostranne uplatňovať Dočasnú obchodnú dohodu ako súčasť Stabilizačnej a asociačnej dohody medzi EÚ a Srbskom, čo aj odštartovala 1. januára 2009. V tom istom roku, ale začiatkom decembra, aj Európska únia schválila rozhodnutie o začiatku uplatnenia Dočasnej obchodnej dohody so Srbskom.

Len týždeň predtým, 30. novembra, Rada Európskej únie zverejnila dôležitý dokument o vízovej liberalizácii pre krajiny západného Balkánu. Platnosť nadobudol 19. decembra. Bol to veľký, priam medzníkový krok znamenajúci, že naši občania nebudú viac potrebovať víza pri odchode do 25 vtedajších členských štátov EÚ, ako aj do troch krajín mimo EÚ, ktoré sú však súčasťou schengenského priestoru.

Oto Filip

 

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs