Európska únia, náš najväčší investor a donátor

4.sep 2016

Európska únia, náš najväčší investor a donátor

Z jednej z belehradských konferencii o pomoci únie lokálnym samosprávam

Z jednej z belehradských konferencii o pomoci únie lokálnym samosprávam

Aj v súčasnosti, keď mnoho udalostí hýbe Srbskom, eurointegrácia stále pretrváva ako dlhodobý strategický zámer Srbska. Na tej ceste možno počítať s nemalou pomocou samotnej Európskej únie, ktorá je už roky  našim najvýznamnejším donátorom.

Začiatkom septembra si v európskom informačnom stredisku v Belehrade obidve strany pripomenuli pätnásť rokov partnerstva, ktoré od roku 2001 prinieslo nebývalý osoh našim občanom, podnietilo rozvoj mnohých odvetví a oblastí a tým nás priblížilo Európe ku ktorej spejeme. To podnietilo vedúceho delegácie EÚ v Srbsku Michaela Davenporta konštatovať, že členstvo Srbska v únii už nie je snom, ale realitou, ktorá sa blíži.

Hlavná negociátorka Taňa Miščevićová

Hlavná negociátorka Taňa Miščevićová

Európska únia je v súčasnosti najväčším investorom v Srbsku, keďže od roku 2005 investovala približne 15 miliárd eur do Srbska, čo je približne šesťkrát viac ako Rusko, investície ktorého dosiahli sumu 2,4 miliardy eur. Okrem toho je do rôznych programov a projektov vložených viac ako tri miliardy eur nenávratných prostriedkov a finančnej pomoci z predprístupných fondov únie. Tieto nielenže podnietili rozvoj, ale súbežne boli hybnou silou konkrétnych reforiem prebiehajúcich na rôznych plánoch: od zdravotníctva a obnovenia infraštruktúry, po ekológiu a vzdelávanie.

Aj v tejto chvíli je vo fáze realizácie približne 600 projektov, financovaných Európskou úniou a uskutočňovaných v tesnej spolupráci tak s vedením a ekonomikou Srbska, ako aj s organizáciami civilnej spoločnosti.

Ministerka Jadranka Joksimovićová

Ministerka Jadranka Joksimovićová

Na podujatí, ktoré sa konalo 2. septembra Michael Davenport podotkol, že je vďaka EÚ vybudovaných 1500 domov pre utečencov a interne rozsídlené osoby, že EÚ zabezpečila 270 sanitných vozidiel, že pomohla výstavbu čističiek vôd v Subotici, Užici a v Sriemskej Mitrovici, že pomáhala takmer tridsiatim fakultám, že po záplavách v máji roku 2014 prispela k obnoveniu škôl, vozoviek, mostov.

Ukážkou skutočnosti, že sme dnes bližšie k vstupu do únie ako včera je otvorenie štyroch prístupových kapitol, ku ktorým onedlho pribudnú aj ďalšie. Je to síce dlhá cesta, no ministerka vo vláde Srbska poverená otázkami eurointegrácie Jadranka Joksimovićová vyzdvihuje, že sa nová vláda plne venuje európskej púti. Tiež to, že je Srbsko rozhodnuté  a pripravené modernizovať sa a tým sa stáť funkčnou zložkou európskej rodiny národov.

                                                                Oto Filip

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs