Spoluprácou medzi sektormi k pomoci obetiam násilia

7.sep 2016

Spoluprácou medzi sektormi k pomoci obetiam násilia

Dr. Ivanka Savićová

Dr. Ivanka Savićová

Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo v partnerstve so Strediskom pre podporu ženám z Kikindy začína nový projekt určený ženám – obetiam násilia založeného na rodovej príslušnosti.

Projekt pod názvom Zastav – Ochráň – Pomôž – Silnejšia inštitucionálna odpoveď na násilie založené na rodovej príslušnosti v AP Vojvodine sa bude realizovať v období rokov 2016 – 2019 a financovať ho bude Poverenecký fond Spojených národov pre podporu aktivitám eliminovania násilia na ženách.

Dr. Ivanka Savićová, vedúca projektu a zástupkyňa pokrajinského tajomníka pre zdravotníctvo, nám povedala, že cieľovou skupinou projektu sú predovšetkým ženy – obete sexuálneho násilia, ktorým je potrebná pomoc a podpora na prekonanie ťažkej situácie.

„V rámci projektu budeme edukovať 1500 zdravotných pracovníkov a v siedmich vojvodinských mestách – v Kikinde, Zreňanine, Novom Sade, Subotici, Sombore, Sriemskej Mitrovici a vo Vršci – zveľadením multisektorovej spolupráce lokálnych koordinačných telies vytvoríme podmienky na založenie pilotných Stredísk pre obete sexuálneho násilia,“ povedala Savićová.

Doložila, že ide o prvý takýto projekt v našej krajine a vyjadrila nádej, že skúsenosť na tomto projekte umožní vytváranie modelu stredísk pre obete sexuálneho násilia, ktoré budú otvárané v početných mestách.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs