Ministrove návrhy

9.sep 2016

Ministrove návrhy

Takmer každoročne s novým školským rokom pribúdajú aj nové návrhy týkajúce sa buď vyučovacích predmetov, žiakov, alebo… Alebo aj hodnotenia učiteľov zo strany rodičov. Tento návrh ministra školstva Mladena Šarčevića prekvapil všetkých. Samozrejme, najviac samotných učiteľov.

Foto: www.techtrendsng.com

Foto: www.techtrendsng.com

Ako minister ozrejmil, týmto by vlastne chcel cez nové nezávislé telesá zapojiť rodičov do procesu rozhodovania, kontroly a hodnotenia učiteľov a riaditeľov. Medzitým, učitelia mienia, že v prípade schválenia takého návrhu by rodičia tú možnosť využívali ako prostriedok vypomstiť sa za prípadné slabé známky, ako aj to, že nie sú nadostač kompetentní posúdiť výchovno-vzdelávaciu prácu učiteľov. Samozrejme, nemôžeme sa na toto pozerať čierno-bielo. Učitelia, ktorí horko-ťažko zakončili fakulty a predsa „učia“ deti, nereprezentujú všetkých učiteľov. Takisto keď hovoríme o rodičoch, ktorí prídu do školy iba zo zámerom vydrankať lepšiu známku, nemôžeme mať na mysli všetkých rodičov. Možno by nová kompetencia rodičov nejakým spôsobom aj prispela k účinnejšej práci učiteľov a školy. Únia syndikátov osvetových pracovníkov podporuje ministrov návrh, ale pod podmienkou, aby bola jasne určená úloha rodičov, ktorá by znemožnila jej zneužívanie.

Minister avizuje aj ďalšiu novinku – rodičia budú musieť platiť pokuty za neprítomnosť svojich detí na hodinách. Bude naše bezplatné drahé školstvo ešte drahšie?

Keďže ide o nového ministra, nemáme na základe čoho posúdiť jeho prácu a teda ani jeho návrhy. Či je na tej pozícii vďaka svojim vedomostiam a zručnostiam alebo iba preto, že premiérov syn chodil do školy, ktorú práve on vlastní, uvidíme. Čakáme výsledky.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs