Treba prichystať projekty

9.sep 2016

Treba prichystať projekty

DSC_6732_resizePokrajinský tajomník pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Ognjen Bjelić dnes navštívil obce Báčsky Petrovec a Báčska Palanka.

Pri tejto príležitosti pokrajinský tajomník mal pracovné zasadnutia s predsedami obcí, v rámci ktorých predstavil ciele práce sekretariátu, v čele ktorého po voľbách stvárňuje politiku a zároveň vyjadril očakávania od lokálnych samospráv v nadchádzajúcom období.

Tajomník sa v Petrovci stretol s predsedom obce Srđanom Simićom a jeho spolupracovníkmi, členmi Obecnej rady a predsedom Zhromaždenia obce.

Neskoršie počas odpoludnia tajomníka Bjelića v Báčskej Palanke privítal predseda tamojšej obce Branislav Šušnica so svojimi spolupracovníkmi.

Hosť z pokrajinskej administrácie vyzval domácich dôkladnejšie pracovať na nových projektoch, realizáciou ktorých by sa zlepšila predovšetkým infraštruktúra na lokáli, lebo i táto obec musí ťahať dopredu a poskytovať ešte lepšie podmienky života občanov a podnikania.

“V priebehu ďalších 20 dní mám v úmysle navštíviť všetky obce na území Vojvodiny s cieľom podpory, prípravy a realizácie kvalitných projektov z hospodárstva, poľnohospodárstva, ekonomického rozvoja, ochrany životného prostredia, zdravotnej ochrany, vzdelávania a sociálnej ochrany,” vyjadril sa Bjelić pri príležitosti prevej návštevy Báčskeho Petrovca.

Domáci ho pozorne vypočuli a potvrdili, že Obec Báčsky Petrovec tieto informácie a pokyny bude vedieť uplatniť v realizácii prioritných projektov pre potreby občanov.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs