Dom zdravia Petrovec – tvrdý oriešok

9.sep 2016

Dom zdravia Petrovec – tvrdý oriešok

38obec pet2Výborníci báčskopetrovského lokálneho parlamentu na návrh Obecnej rady na včerajšom zasadnutí neschválili správy o práci a aktivitách, finančnom hospodárení na rok 2015, plán práce a finančný plán na rok 2016 Zdravotníckej ustanovizne Dom zdravia Báčsky Petrovec.

Bez ohľadu na obhajobu správ riaditeľom DZ Jánom Rybovičom, výsledok hlasovania bol záporný. Opozícia tvrdila, že Dom zdravia pracoval dobre, zatiaľ čo vládnuca strana mala opačnú mienku. Okrem toho sa hovorilo o tom, že správy neboli načas doručené vedeniu obce. Ako odznelo, roky boli podávané polovičato a zhromaždenie obce ako zakladateľ Domu zdravia má vedieť o skutočnej situácii. Výborníci konštatovali, že je problém aj s malým počtom lekárov v celej obci. Špecialisti z rôznych oblastí sa angažovali z iných zdravotníckych ustanovizní a o výške úhrady sa v správach nikdy neuvádzalo. Pre lekáreň pri DZ je hrozbou súkromná prax a preto obstáva iba na pozitívnej nule.

38obec pet1V Dome zdravia je podľa slov výborníkov vládnucej strany hodne problémov, ktoré budú čakať nové vedenie tejto ustanovizne. Už na tomto zasadnutí vymenovali nových členov správnej a dozornej rady DZ Petrovec. Za predsedu správnej rady zvolili Samuela Šuľana a za predsedníčku dozornej rady Tatianu Vujačićovú.

Aj v Turistickej organizácii sa udiali zmeny a za predsedu správnej rady zvolili Dragana Dražića, zatiaľ čo je predsedom dozornej rady TO Predrag Bojanić.

Na miesto úradujúcej riaditeľky Slovenského vojvodinského divadla vymenovali Jaňu Urbančekovú-Fejzulahi a to po návrat doterajšej riaditeľky Viery Krstevskej z materskej dovolenky.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs