Večierok zborového spevu v 800-ročnej Sente

9.sep 2016

Večierok zborového spevu v 800-ročnej Sente

Senta_plakatTradične v polovici septembra mesto Senta a jeho občania si pripomínajú Deň mesta.

Aj tohto roku si Senťania v rámci sviatku ich mesta zaspomínali na historickú bitku pri Sente a potlačenie Turkov roku 1697, ale predovšetkým na významné jubileum 800 rokov od prvej historickej zmienke o lokalite, kde žijú.

Pri príležitosti sviatku mesta odzneli a ešte i odznie mnoho programov. Oslavy sú už tradične programovo bohaté a rôznorodé a navrstvené. Tohto roku ústredné dni osláv sú od 9. do 11. septembra, ale mnohé z podujatí už absolvovali počas tohto týždňa.

DSC_6677_resize Jedným z množstva podujatí sa uskutočnilo i včera večer. Bol to večierok zborového spevu. Občania Senty, mestečka na Tise na severe Vojvodiny, si už oddávna osvojili aspoň dva jazyky, ktorými sa dorozumievajú – srbčinu a maďarčinu. Do takého multikultúrneho programu už siedmy raz za sebou sa zapojili aj speváčky a speváci Komorného zboru Musica viva z Báčskeho Petrovca a k uvedeným dvom jazykom pripojili aj tretí – slovenčinu.

Večierok chórov prebiehal v slávnostnej sieni mestskej radnice, príležitostne vkusne vynovenej. Okrem domáceho speváckeho zboru, ktorý pôsobí pod menom Zmiešaný komorný zbor Fondácie Stevana Sremca zo Senty, petrovského zboru s dirigentkou Marienou Stankovićovou-Krivákovou, klaviristom Vladimírom Kováčom a sólistkou Ľudmilou Berediovou-Stupavskou, tohto roku sa početnému publiku predstavil aj Mestský komorný chór Cor Jesu zo Senty.

DSC_6715_resizeTakmer poldruhahodinový koncert zborového vyvrcholil spoločným predvedením piesne na počesť prednedávnom zosnulej dlhoročnej dirigentke zboru Stevana Sremca a zakladateľke zborového koncertu v tomto meste Valerije Fodorovej-Marjanovićovej.

Zastupiteľstvo mesta Senta, pod patronátom ktorého sa koncert uskutočnil, dirigentom zborov na záver pridalo kytice kvetov a zborom ďakovné diplomy. Večierok potom pokračoval aj neúradnou časťou – vzájomnou družbou v hoteli Royal.

Návštevníkov koncertu zborov vo vstupnej aule mestskej radnice privítala aj prehľadná dokumentárna výstava Osemstoročná Senta, ktorú pripravil historik László Tari a ktorú slávnostne otvorili v stredu 7. septembra.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs