Vyučovanie materinského jazyka na slabých nohách

10.sep 2016

Vyučovanie materinského jazyka na slabých nohách

Začiatok nového školského roka priniesol veľa problémov učiteľom, ktorí učia slovenčinu ako voliteľný predmet. Kedže sa informatika stala konkurenčným predmetom, väčšina detí si zvolila tento predmet namiesto napr. slovenčiny. V súvise s tým početní učitelia buď majú menej žiakov alebo im celkom utrhli skupiny. Pre malý počet zainteresovaných žiakov je na vine aj príliš oneskorené doručenie anketných lístkov, ktoré školy dostali koncom školského roku, keď nebolo času na stretnutie s rodičmi, ktorým by vysvetlili o čo ide, ako aj ponuky ohľadom vyučovania materinského jazyka.

DSC_0458S cieľom ako tak doriešiť tieto problémy, čiže spresniť si, v ktorých školách by si učitelia mohli doplniť normu, sa dnes v priestoroch Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny stretli učitelia, ktorí učia slovenčinu v školách v Novom Sade, Begeči, Futogu, Čelareve, Báčskej Palanke, Šíde, Vojlovici, Aradáči, Bielom Blate a v Kovačici. Koordinátorka Výboru pre vzdelávanie NRSNM Svetlana Zolňanová prítomných informovala, že na včerajšom stretnutí s predstaviteľmi Školskej správy v Novom Sade, odznel návrh, aby sa školy cetralizovali, presnejšie, aby žiaci z viacero škôl chodili do jednej školy na hodiny slovenčiny.

Podpredsedníčka výboru Tatiana Naďová sa zúčastnila na zasadnutí riaditeľov škôl a predstaviteľov novosadskej školskej správy. Povedala, že na zasadnutí žiadali, aby si žiaci mohli vybrať aj druhý voliteľný predmet, ako to bolo aj do teraz. „Dostali sme odpoveď, že to neprichádza do úvahy, ale že jediný druhý voliteľný predmet je náboženstvo alebo občianska výchova,“ povedala Naďová, ako aj to, že sa nebude tolerovať skupina menšia ako 15 žiakov. Žiaci škôl, v ktorých nie je možné ani kombináciou ročníkov formovať skupinu podľa najnovšieho, ak sa chcú učiť materinský jazky, budú musieť ísť na hodiny do inej školy.

V súvise s tým Zoľňanová zdôraznila, že v ministerstve povedali, že prepravu žiakov a dozor nad žiakmi by mala mať na starosti lokálna samospráva, zatiaľ čo v novosadskej školskej správe povedali, že je tá úloha poverená rodičom. „Ministerstvo sa snaží upokojiť predstaviteľov národnostných menšín a z druhej strany školským správam poskytuje inštrukcie, ktoré sú opačné od toho, čo bolo povedané a následky toho, samozrejme, znesieme iba my,“ povedala.

Návrh škôl, ktoré sa budú zlučovať, by mal byť vypracovaný do 15. septembra a mali by ho dostať aj národnostné rady na nahliadnutie.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs