Export a kvalita

20.feb 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: DARKO JAKŠIĆ, SAMOSTATNÝ PORADCA PRE VINOHRADNÍCTVO A VINÁRSTVO, MINISTERSTVO POĽNOHOSPODÁRSTVA

– Ktoré sú tohtoročné priority pri výrobe a predaji vína?

– Naším cieľom je, aby cena vína, ktoré budeme predávať na zahraničnom trhu, bola tri eurá za liter, lebo len tak budeme môcť na ňom zarobiť. Doteraz sme vína často predávali v rinfúze, na masovú výrobu a nižšej kvality, a preto bolo i hodne lacnejšie. To, čo teší, je, že naši výrobcovia objavili niektoré trhy, ktoré doteraz boli tradične mimovínne, ako je Česko, Slovensko, dokonca aj Rumunsko. Väčšina výrobcov, ktorí chceli exportovať kvalitnejšie vína, so zemepisným pôvodom a v originálnom balení to zrealizovala začiatkom roka, takže údaje o množstvách budeme mať len neskoršie. Chcem tiež vyzdvihnúť, že v Ministerstve poľnohospodárstva realizujeme jeden twinningový projekt, ktorý financuje Európska únia a ktorého hodnota je 1,2 milióna eur. Spolu s talianskymi partnermi vypracúvame novú rajonizáciu geografických oblastí v duchu novej novely, schválenej úniou a vzťahujúcej sa na zemepisný pôvod výrobkov. Robíme to podľa ich návodov s cieľom, aby sme naše vína čím ľahšie vyvážali nielen do Európskej únie, ale aj do iných štátov.

                                                                           Zaznamenal: O. Filip

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs