Historický kalendár – 21. februára

20.feb 2013

Medzinárodný deň materinského jazyka
Medzinárodný deň sprievodcov cestovného ruchu

1677 – zomrel holandský filozof Baruch (Benediktus) Spinoza, významný predstaviteľ novovekej metafyziky a panteizmu, jeho myšlienky ovplyvnili osvietenstvo. Narodil sa 24. novembra 1632 v Amsterdame.

1888 – v Hlbokom zomrel národný buditeľ Jozef Miloslav Hurban. Bol evanj. farárom v Hlbokom, venoval sa osvete a zapájal do spoločenského života. S Ľ. Štúrom a M. M. Hodžom uzákonili spisovnú slovenčinu, ktorá mala spájať široké vrstvy slovenskej inteligencie a ľudu. Vydával almanach Nitra, beletristickú prílohu Slovenských národných novín Orol tatránski, založil vedecký časopis Slovenské pohľady, spoluzakladal vydavateľský spolok Tatrín. V roku 1848 formuloval mikulášske Žiadosti slovenského národa. Po revolúcii sa venoval najmä cirkevným otázkam a v 60. rokoch sa opäť zapojil do spoločenského diania. Publicistické práce: Slovensko a jeho život literárny, Cesta Slováka ku bratrům slovanským na Moravě a v Čechách, prózy: Olejkár, Gottšalk, Prítomnosť a obrazy zo života tatranského, Od Silvestra do Troch kráľov a i. Autor historickej state Rozpomienky. Otec Svetozára Hurbana Vajanského. Narodil sa 19. marca 1817 v Beckove.

1902 – zomrel významný český cestovateľ, lekár Emil Holub. Podnikol tri veľké expedície do neprebádaného juhoafrického vnútrozemia a pôsobil tiež ako lekár v Kimberley. Jeho etnografická a prírodovedecká zbierka je vystavená v múzeu v jeho rodnom meste v Holiciach. Autor cestopisných publikácií Sedm let v jižní Africe, Druhá cesta po jižní Africe a i. Narodil sa 7. októbra 1847.

1916 – začala sa najdlhšia a najkrvavejšia bitka 1. svetovej vojny o francúzsku pevnosť Verdun v Lotrinsku – verdunské peklo. Trvala do 16. decembra 1916, no Nemci Verdun nedobyli. O život prišlo približne 335-tisíc Nemcov a asi 350-tisíc Francúzov.

1937 – narodil sa nórsky kráľ Harald V. Panovníkom je od januára 1991, keď zomrel jeho otec, kráľ Olav V.

1940 – v Ratkovskom Bystrom sa narodil básnik Ondrej Nagaj. Povolaním učiteľ, debutoval zbierkou Verše na pni. Ďalšie zbierky: Hlboko doma, Krajina človeka, Prekrývanie tvárí, Nebudem už zlý, Aj kameň dušu má, Ukradomky. Venuje sa tvorbe pre deti: Mám básničku na jazýčku, Riekanky do škôlky, Kamaráti na dvore, Hádanky z lúky, hádanky z lesa, Od čoho má slnko kľúče a i.

1984 – zomrel ruský prozaik Michail Alexandrovič Šolochov. Jeho prvými literárnymi prácami boli príbehy z občianskej vojny v Rusku Donské poviedky. Skúsenosti z občianskej vojny opísal v románovej epopeji Tichý Don. Autor agitačného románu z obdobia kolektivizácie Rozrušená zem, novely Osud človeka, dokumentárnej prózy Bránili svoju zem a i. Nositeľ Nobelovej ceny za literatúru (1965). Narodil sa 24. mája 1905.

2009 – tragická havária autobusu a osobného vlaku pri obci Polomka v okrese Brezno si vyžiadala 12 obetí, obyvateľov Bánoviec nad Bebravou a blízkeho okolia. Ďalších zhruba 20 ľudí bolo zranených.

Zdroj: SITA

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs