Medzinárodný deň materinského jazyka

20.feb 2013

21. február je vo svete známy ako Medzinárodný deň materinského jazyka. Oslavuje sa od roku 1999, keď bol ním prehlásený na 30. konferencii UNESCO. Sviatok materinského jazyka sa spája s rokom 1952, keď počas demonštrácií za prijatie materinského jazyka zahynulo niekoľko bangladéšskych študentov.

 

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs