Finále recitačnej súťaže Asociácie slovenských spolkov žien

11.apr 2016

Finále recitačnej súťaže Asociácie slovenských spolkov žien

16ASSZ recitatorky2_resize Finálové kolo súťaže v prednese poézie a prózy v organizácii Asociácie slovenských spolkov žien bolo včera v Báčskom Petrovci v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka.

V mene organizátorov súťaže sa na úvod večierka venovaného prednesu krásneho slova prihovorila predsedníčka ASSŽ Viera Miškovicová.

Predsedníčka asociácie žien však s poľutovaním konštatovala, že ani tohto roku sa im nepodarilo animovať ženy zo Sriemu zúčastniť sa tejto recitačnej súťaže.

Komisiu, ktorá hodnotila výkony v prednese literárnych diel, tvorili Katarína Melegová-Melichová, predsedníčka a členky Mária Kotvášová-Jonášová a Marta Pavčoková.

kategórii prednesu poézie pre ženy do 25 rokov sa predstavili Hložančanky Elena Vršková a Monika Bažaľová a Padinčanka Iveta Galasová.

kategórii prednesu poézie pre ženy nad 25 rokov báseň zarecitovali Anita Jonášová z Bieleho Blata a Anička Strehovská z Padiny.

16ASSZ recitatorky3_resizeV prednese prozaických textov v mladšej kategórii súťažili Martina Bartošová z petrovského spolku žien a Danica Vŕbová z Hajdušice.

staršej kategórii úryvky z próz umelecky predniesli Anna Hrnčiarová z Lalite, Miriam Murtínová z Hložian a Anna Slivková z Padiny.

Odborná komisia rozhodla, že na ďalšiu súťaž na Slovensku postúpia v kategórii poézie Iveta Galasová a Anita Jonášová a v kategórii prózy Danica Vŕbová a Miriam Murtínová.

Tieto štyri dámy budú reprezentovať našu slovenskú komunitu v recitačnej súťaži Sloveniek v Banskej Bystrici a v Starej Ľubovni.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs