Formovaná pokrajinská vláda

20.jún 2016

Formovaná pokrajinská vláda

DSC_0139Na dnešnom zasadnutí poslanci pokrajinskej vlády väčšinov hlasov zvolili Igora Mirovića za predsedu pokrajinskej vlády, kandidáta Srbskej pokrokovej strany.

Za hlasovalo 81 poslancov, proti bolo 29, zdržaných 2 a nehlasovalo 1. V príhovore Mirović poznamenal, že sa úspech tejto vlády bude merať počtom otvorených tovární a nových pracovných miest.

Igor Mirović Foto: www.istinomer.rs

Igor Mirović
Foto: www.istinomer.rs

Dnes prebiehali dve zasadnutia Zhromaždenia. Na prvom schválili dva body denného programu, ktoré sa týkali výmen a doplnkov rozhodnutia pokrajinského Zhromaždenia o pokrajinskej správe a návrhu rozhodnutia o voľbe predsedu a členov výborov Zhromaždenia, zatiaľ čo tretie zasadnutie malo iba jeden bod – voľbu pokrajinskej vlády.

V novom zložení vlády bude pôsobiť 12 sekretariátov: Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo (Vuk Radojević – SNS), Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá (Mihály Nyilas – SVM), Pokrajinský sekretariát pre kultúru, verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami (Miroslav Štatkić – SNS), Pokrajinský sekretariát pre zdravotníctvo (Zoran Gojković – SNS), Pokrajinský sekretariát pre sociálnu politiku, demografiu a rodovú rovnosť (Predrag Vuletić – PS).

Pokrajinský sekretariát pre financie (Smiljka Jovanović – SNS), Pokrajinský sekretariát pre regionálny rozvoj, medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu (Ognjen Bjelić – SNS), Pokrajinský sekretariát pre urbanizmus a ochranu životného prostredia (Vladimir Galić – SNS), Pokrajinský sekretariát pre vysoké vzdelávanie a vedeckovýskumnú činnosť (Zoran Milošević – SNS), Pokrajinský sekretariát pre energetiku, stavebníctvo a dopravu (Nenad Grbić – SDPS), Pokrajinský sekretariát pre šport a mládež (Vladimir Batez – SNS) a Pokrajinský sekretariát pre hospodárstvo a turizmus (Ivan Đoković – SPS).

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs