V ústrety Festivalu pouličných hudobníkov

21.jún 2016

V ústrety Festivalu pouličných hudobníkov

21251166169_4b558966c7_zTohtoročný Festival pouličných hudobníkov bude od 1. do 3. septembra. Po prvýkrát bude prebiehať v predmestí Petrovaradínskej pevnosti.

Lokalita je zmenená, ale zámer zostava rovnaký – zveľadiť mestské ulice a časti mesta, ktoré majú bohaté kultúrne dedičstvo a, samozrejme, zhromaždiť veľký počet hudobníkov. Organizátori festivalu aj tento raz avizujú umelcov z našej krajiny a množstvo hudobných vystúpení, performancií, filmov, prednášok, konferencií, dielní a pod.

Festival sa uskutoční v Belehradskej ulici, Námestí vladiku Nikolaja, Štrosmajerovej ulici, „Rampin put“ (chodník od Pokrajinského ústavu pre ochranu kultúrnych pamiatok po schodisko pevnosti) a Barutany Josif.

S cieľom prezentovať novú lokalitu festivalu Umelecká asociácia Inbox nahrala 12 autorských krátkych filmov, ktoré si budete môcť pozrieť aj na našej stránke.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs