Galakoncert mladých hudobníkov

29.aug 2014

Galakoncert mladých hudobníkov

Galakoncertom mladých hudobníkov sa v nedeľu 24. augusta skončil projekt Aktívne prázdniny pre mladých hudobníkov, ktorý v Selenči spoločne organizovali Komorný zbor Zvony a Základná škola Jána Kollára.

Podľa počtu účastníkov a toho, čo bolo počuť na koncerte, Selenča má zabezpečenú skvelú hudobnú budúcnosť.

Podľa počtu účastníkov a toho, čo bolo počuť na koncerte, Selenča má zabezpečenú skvelú hudobnú budúcnosť.

Projekt organizovali pre deti, ktoré chodia do hudobnej školy. Cieľom bolo umožniť tým, čo sa venujú hre na hudobnom nástroji, aby aj počas letných prázdnin na ňom hrali a pritom sa pobavili a príjemne a aktívne strávili letné prázdniny. S realizáciou projektu sa začalo v júli a trval dva mesiace, čiže celé letné prázdniny. Na začiatku záverečného galakoncertu sa prihovoril Juraj Súdi, profesor hudobnej kultúry selenčskej základnej školy, ktorý spoločne s dcérou Leonórou viedol celý projekt. Z jeho príhovoru sa prítomní dozvedeli, že sa v projekte zúčastnilo dvadsaťpäť detí, a to nielen zo Selenče, ale aj z Bođanov a Báča. Najmladšia účastníčka má iba šesť rokov a najstarší účastník je dvadsaťtriročný. Vek účastníkov nebol prekážkou účasti v projekte. Každý účastník sa predstavil skladbou a potom spoločne zahrali dobre známe skladby vážnej hudby. Rovnako sa hrou na hudobnom nástroji predstavili teraz začínajúci hudobníci, ako aj tí, ktorí za sebou majú bohatú skúsenosť, ba dokonca získali aj uznania na rôznych súťažiach. Hudobné nádeje prítomní na koncerte posmelili a odmenili búrlivým potleskom. Bol to ozaj vydarený koncert v podaní malých hudobníkov a slová chvály na záver koncertu vyslovila riaditeľka školy Katarína Vrabčeniaková, ktorá bola nadšená koncertom a zároveň hrdá na svojich žiakov. Poďakovala sa za účasť v projekte aj žiakom z iných škôl.

Projekt podporili Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá a Obec Báč. Zo zabezpečených finančných prostriedkov nevyhnutných na realizáciu projektu od organizátorov a podporovateľov projektu vytlačili potrebný notový materiál a kúpili nový hudobný nástroj – elektrický klavír.

                                                                                                                                                Juraj Berédi

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs