Lahôdky a kroje

29.aug 2014

Lahôdky a kroje

V dielni Máte rady halušky? bolo rušno a veselo, v kuchyni sa len tak pracovalo plnou parou...  

V dielni Máte rady halušky? bolo rušno a veselo, v kuchyni sa len tak pracovalo plnou parou…

Zaujímavé a pestré aktivity boli náplňou dolnozemského tábora remeselníctva, ktorý prebiehal od 18. do 21. augusta v žiackom domove GJK, na ktorom sa zúčastnili žiaci a učitelia z Maďarska (Békešská Čaba), Rumunska (Nadlak) a zo Srbska (Jánošík, Šíd).

V pondelok 18. augusta tábor otvorili a zároveň bola realizovaná hudobná dielňa pod vedením Samuela Kováča ml., kde sa deti naučili zopár pekných ľudových pesničiek. V druhý deň tábora remeselníctva účastníci navštívili Galériu Zuzky Medveďovej, Etno dom a združenie Zlaté remeslá v Petrovci. Krásne popoludnie strávili v pracovnej dielni pod názvom Máte rady halušky?. V kuchyni žiackeho domova GJK postup prípravy halušiek od miesenia cesta až po hotové pochúťky deťom ukázali gazdinky zo Selenče. Deti sa s vervou dali do práce a s radosťou sa zapájali do každej fázy zaujímavej gastronomickej dielne, výsledkom ktorej boli výborné haluškové pochúťky.

V stredu 20. augusta táborníci mali krásny umelecký zážitok pri divadielku pre

Po etnografickej dielni vznikla aj spoločná fotka účastníkov tábora s vyparádenými mladuchami a ženíchmi v selenčskom svadobnom kroji

Po etnografickej dielni vznikla aj spoločná fotka účastníkov tábora s vyparádenými mladuchami a ženíchmi v selenčskom svadobnom kroji

deti v Slovenskom vojvodinskom divadle v Petrovci. Príjemné slnečné počasie toho dňa popoludní využili na zábavu a oddych v akvaparku Petroland. V záverečný deň tábora Slovenské ľudové remeselníctvo na Dolnej zemi absolvovali kreatívnu dielňu obliekania nevesty a ženícha do kroja, výroby vencov pre nevestu a pletenia vlnených zepiek. Postup výroby vencov pre nevestu im ukázal a naučil ich Patrik Rago a pletenie zepiek Zuzana Zoláreková zo Selenče. Čerešničkou na torte tábora bolo obliekanie neviest a ženíchov do selenčských svadobných krojov. Dobrovoľne sa na to prihlásili dievčatá zo Šídu a Nadlaku a chlapci z Jánošíka a Békešskej Čaby, takže do dielne boli zapojené všetky účinkujúce prostredia. Zuzana Zoláreková a Patrik Rago obliekali nevesty a ženíchov, a pritom aj vysvetlili účastníkom tábora, z ktorých častí parádny selenčský svadobný kroj pozostáva. Záver dolnozemského tábora patril spoločnému obedu, posedeniu a odovzdávaniu darčekov účastníkom, aby si dlho pamätali na krásne spoločné chvíle priatelenia sa detí z troch štátov a pritom aj získavania nových vedomostí v slovenskej reči.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        Katarína Gažová

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs