Galaprogram k 245. výročiu príchodu Slovákov do Kysáča

17.nov 2018

Galaprogram k 245. výročiu príchodu Slovákov do Kysáča

Z príležitosti osláv 245 rokov príchodu Slovákov do Kysáča dnes v sieni Kultúrneho centra Kysáč usporiadali galaprogram, ktorým korunovali celoročné oslavy tohto významného kysáčskeho výročia.

Pod organizáciu podujatia sa podpísali oslavný a organizačný výbor osláv tohto jubilea. Početným prítomným Kysáčanom, ale i hosťom sa pri tejto príležitosti prihovorili Ján Marčok, predseda Rady Miestneho spoločenstva Kysáč, Dalibor Rožić, člen Mestskej správy pre kultúru Mesta Nový Sad, Igor Vencel, zástupca veľvyslankyne SR v Belehrade, a Vladimír Francisty, predseda Oslavného výboru 245. výročia príchodu Slovákov do Kysáča.

V galaprograme vystúpili recitátori Michal Francisty, Anna Asodiová, Jana Jambrichová a Anna Legíňová. Zatancovali folklórne súbory Krôčik, Slniečko, Vienok a Vreteno Kultúrneho centra Kysáč a folklórny súbor Kultúrno-umeleckého a športového spolku Branka Radičevića za sprievodu Lazara Kovačevića. Zaspievali sólisti Vladimír a Ján Gedeľovskovci, Ján Francisty, Nina Francistyová a Jozef Pavlov. Spievala i zmiešaná spevácka skupina KC.  Vedúcim orchestra, ktorý sprevádzal hudobné a tanečné body bol Ondrej Maglovský.

Herci Anna Pavlovová, Anna Asodiová, Michal Ivičiak a Dušan Francisty historickými, ale aj humorne ladenými údajmi zo zborníka Kysáč 1773 – 2013 zaujali pozornosť prítomných a poinformovali ich o najdôležitejších medzníkoch z kysáčskych dejín.

Program moderovali Aneta Lomenová a Branislav Čeman. Scénografiu mali na starosti Anna Legíňová a žiaci 3.1 triedy. Scenár napísal a galaprogram režíroval Ján Slávik.

Výstava k jubileu

Do rámca záverečných osláv 245 rokov príchodu Slovákov do Kysáča zapadla i výstava historických a dokumentačných exponátov.

Zároveň si pri tejto príležitosti pripomenuli i sté výročie od ukončenia Prvej svetovej vojnysto rokov od Veľkého národného zhromaždenia.

Prítomných pozdravil Vladimír Francisty, predseda Oslavného výboru. O vystavovaných exponátoch sa zmienil Rastislav Surový, predseda MOMS Kysáč. V rámci kultúrno-umeleckej zložky otvorenia výstavy vystúpili harmonikár Lazar Kovačević a recitátorky Biljana Šestićová a Elena Surová, učiteľka na dôchodku.

Výstavu otvorila Milinka Chrťanová, námestníčka pokrajinského tajomníka pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs