11. Koncert slovenských zborov z Vojvodiny a hostí

18.nov 2018

11. Koncert slovenských zborov z Vojvodiny a hostí

Z otvorenia koncertu

Včera večer v aule Základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci sa uskutočnil jedenásty Koncert slovenských zborov z Vojvodiny a hostí.

Stretnutie slovenských zborov z celej vojvodiny v Petrovci bolo presne také, na aké nás aktivisti zboru Musica viva už dlhé roky zvykli. Táto forma jednorazového ročného sústredenia zborov pretrváva už vyše desaťročia. Niekedy je skromnejšieho rázu, inokedy je celkom objemná. Tohto roku, povedali by sme, festival bol celkom priemerný s výbornými hosťami.

Nie až tak početní členovia Komorného zboru Musica viva pôsobiaci v Báčskom Petrovca sa nevzdávajú svojho dlhoročného predsavzatia a aj tohto roku najprv dôkladne pripravili a potom aj na výbornú zrealizovali jedenáste Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny.

Tradične na tomto podujatí v rámci koncertu sa každý z účinkujúcich zborov predstaví ukážkou zo svojho repertoáru, čiže zaspieva tri – štyri piesne.

Na tohtoročnom Koncerte slovenských zborov z Vojvodiny účinkovali sedem tunajších speváckych zoskupení a dva hosťujúce zbory. Jeden z našej krajiny a druhý zo Slovenskej republiky.

Tohtoročný koncert zborov otvorila riaditeľka petrovskej základnej školy Vlasta Werleová a moderovala ho Viera Dorčová-Babiaková.

Musica viva

Komorný zbor Musica viva Báčsky Petrovec

Tradične sa na koncerte v Petrovci obecenstvu ako prví predstavia domáci speváci z Komorného zboru Musica viva pod taktovkou Marieny Stankovićovej-Krivákovej.

Komorný zbor Musica viva bol založený v novembri roku 2 000 v Petrovci. Po založení zbor pracoval v rámci Miestneho odboru Matice slovenskej v Petrovci a ako matičný zbor pôsobil ďalších 10 rokov. Od roku 2010 zbor pôsobí ako samostatné združenie. Od samých začiatkov zbor sa stal súčasťou kultúrnych podujatí vo svojom prostredí. Každoročne absolvuje do 20 vystúpení na rôznych kultúrnych podujatiach doma a v iných vojvodinských prostrediach. Zbor má dobrú spoluprácu so speváckymi telesami tak v Srbsku ako aj na Slovensku. Absolvoval viacero zájazdov do zahraničia – do Slovenskej republiky, Bulharska a Rumunska. Vydal dve CD platne v rokoch 2003 a 2007.

Na repertoári zboru sú skladby slovenských skladateľov, diela svetskej a chrámovej hudby. Zakladateľkou a dirigentkou zboru je učiteľka hudobnej kultúry Mariena Stankovićová-Kriváková. Zbor spolupracoval s klaviristkou Marínou Kaňovou a od roku 2012 klavírny sprievod zveril hudobníkovi a skladateľovi Vladimírovi Kováčovi.

Zbor Musica viva inicioval aj toto podujatie, Stretnutie slovenských zborov z Vojvodiny. Jeho členovia sa zapojujú do príprav stretnutia, všetkých účastníkov s úsmevom vítajú a snažia sa, aby sa všetci dobre cítili a radi sa do Petrovca opäť vracali.

Pre toto podujatie si zbor Musica viva zvolil skladby: Jamesa E. Moorea: Dieťatko v jasliach; Stevana  Stojanovića Mokranjca: Tebe pojem; Alexandra Moyzesa: Trávnice a slovenskú ľudovú pieseň Zelená sa bučina v úprave Eugena Suchoňa.

Credimus

Obecný cirkevný spevácky zbor Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi Credimus

Po nich vystúpil zbor Credimus. Obecný cirkevný spevácky zbor Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi Credimus vznikol vo februári 2015 roku z iniciatívy kantorov z Hložian, Kulpína a Petrovca a tvoria ho členovia mladších cirkevných spevokolov. Oslovili učiteľku hudby a zborovú dirigentku Annu Medveďovú z Petrovca, aby sa stala ich vedúcou a dirigentkou, ktorá sa tej práce s radosťou chopila.

Zbor počíta do 30 členov z uvedených miest, kde sa striedavo organizujú aj skúšky zboru. Repertoár speváckeho zboru Credimus je rozmanitý, spracujú skladby a cirkevné piesne od renesančného obdobia po súčasnú dobu, tak príležitostné piesne, ako aj umelecké zborové skladby s náboženskou tematikou známych skladateľov J. S. Bacha, J. Haydna, W. A. Mozarta.

Tento zbor za pomerne krátky čas dosiahol vysokú kvalitu predvedenia a absolvoval početné koncerty a zahraničné vystúpenia: v rumunskom Nadlaku, v Békešskej Čabe a v Nagybánhegyesi v Maďarsku, v Hanušovciach nad Topľou, Sabinove a v Bardejove, v Slovenskej republike.

V predvedení tohto zboru prítomní si vypočuli skladby: Franza Schuberta: Chvála, chvála, chvála; Jozefa Haydna Hľa, nebo rozpráva a skladbu neznámeho autora: Kde Duch Boží vládne. Ich dirigentkou je Anna Medveďová.

Tília

Zmiešaný zbor Tília Stará Pazova

Ďalším zborom, ktorý sa zúčastnil tohto ročníka podujatia, ktoré je jediné vyhradené pre zborový spev Slovákov vo Vojvodine, je zmiešaný spevácky zbor Tília zo Starej Pazovy s dirigentkou Annou Đurđevićovou. Má bohatý a rôznorodý repertoár a kvituje už sedemnásť rokov pôsobenia. Na tomto podujatí sa zúčastňujú od prvého ročníka roku 2008. Zbor vystupuje na koncertoch spolu so spolkármi, na slávnostných bohoslužbách v staropazovskom chráme Božom, ale aj samostatne, na spoločných koncertoch s inými zbormi tak doma ako aj v zahraničí. Taká bohatá činnosť umožnila zboru aj úctyhodnú vydavateľskú činnosť. Doteraz totiž vydali z našich speváckych zborov najviac CD platní – až sedem.

Zo svojho rôznorodého repertoáru predniesli: Pazovskú ľudovú pieseň, ľudovú pieseň Za tichej chvíle, zvečera; ľudovú pieseň z Havaj Kristus Pán opustil neba slávuSambu zo Strednej Ameriky, všetky piesne v úprave Anny Đurđevićovej.

Novosadské zbory

Zmiešaný zbor SKC P. J. Šafárika Nový Sad

Zmiešaný komorný zbor Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade vznikol v roku 1998. Na ich repertoári sú duchovné a vlastenecké skladby, ako aj ľudovky, upravené pre zborový spev. Zmiešaný zbor Slovenského kultúrneho centra P. J. Šafárika je zároveň cirkevným spevokolom novosadského cirkevného zboru. To determinuje aj jeho repertoár, ktorý pozostáva jednak z upravených ľudových piesní, ako aj duchovných cirkevných piesní a skladieb klasikov. Za tieto roky pôsobenia zmiešaný zbor vydal jedno CD s ľudovkami a tri cirkevné CD platne: Pane, vieru daj v roku 2003 a V nadhviezdnej výšine v roku 2009. Prezentácia posledného cirkevného CD pod názvom Nad tebou bdie tvoj Pán bola roku 2016. Počas svojho pôsobenia tento zbor navštívil mnohé spolky a cirkevné zbory v Srbsku a vystupoval i v zahraničí. Zbor často vystupuje tak samostatne ako aj s ostatnými umeleckými zložkami spolku. Je nositeľom početných uznaní. Umeleckou vedúcou je v súčasnosti Anna Crveniová.

Ženský komorný zbor Zornička z Nového Sadu

Včera večer hostia z Nového Sadu predviedli skladby: AD. Lohmanna: Šla svetom láska, Jána Nosála: 18. Rukoväť – 3 piesne, Pieseň z filmu Raňajky u Tifaniho Mesiac, rieka a ja v úprave Dejana Lukenića.

Ženský komorný zbor Zornička Slovenského kultúrneho centra Pavla Jozefa Šafárika v Novom Sade a novosadského cirkevného zboru SEAVC v Novom Sade vedie Anna Crveniová.

Včera večer pre toto spevácke teleso zvolila skladby: W. H. Doaneho: Blízko kríža, Jána Valašťana Dolinského Moje piesne, Ľudovíta Štúra a J. Zimmera K lipke a slovenskú ľudovú pieseň Červené jabĺčko vo vačku mám v úprave Ondreja Francisciho.

Skala

Mužský komorný zbor Skala Kovačica

Po ženskom zbore na improvizované javisko vyšla čisto chlapčenská zostava z Banátu. Tvorili ju speváci mužského komorného zboru Skala z Kovačice. Zbor Skala pôsobí od roku 2012 kedy sa aj prvýkrát zúčastnil na tomto podujatí. Vedie ho Pavel Tomáš, ktorý dal aj iniciatívu k jeho založeniu. Má rôznorodý repertoár. Sú to úpravy slovenských ľudových piesní, ale aj piesne chrámové, evergreeny či skladby hudobných klasikov.

Na toto podujatie si zvolili: chrámovú pieseň Ježiš, nad med je sladké, chrámovú pieseň Svieť slnko, svieť a Zmes slovenských ľudových piesní, všetky v úprave v harmonikovom sprievode Pavla Tomáša.

Nádeje

Komorný zbor Nádeje Pivnica

Komorný zbor Nádeje je ženský zbor, ktorý pôsobí v Pivnici od roku 2004 a je zameraný na prednes cirkevnej, vážnej a ľudovej hudby. Od svojho založenia zbor plnil nielen svoje zborové poslanie, ale bol zapojený aj do aktivít prospešných pre kultúrny život a rozvoj Pivnice. V súčasnosti zbor tvorí 20 členiek a od založenia so zborom pracuje učiteľka hudobnej kultúry vo výslužbe Anna Stojnevová. Zbor je pravidelným účastníkom sakrálnych, zborových a kultúrnych podujatí tak vo Vojvodine ako aj v zahraničí. Od svojho založenia Komorný zbor Nádeje absolvoval koncerty takmer vo všetkých slovenských vojvodinských komunitách. O čulej činnosti a kvalite zboru svedčia aj tri jeho CD platne duchovných piesní. Zbor v súčasnosti spolupracuje takmer so všetkými komornými zbormi, ale predovšetkým Komorným zborom Musica viva z Petrovca, s Komorným zborom Zvony zo Selenče, spevokolom Elpis z Bieleho Blata, či Kultúrnym centrom Kysáč.

Členky zboru nielenže spievajú, ale organizujú rôzne zábavy, výstavy, tortiády, plesy… Jednou z ďalších aktivít je aj humanitná výpomoc v Gerontologickom centre v Báčskej Palanke a v Centre pre deti s osobitnými potrebami. Od roku 2010 Komorný zbor Nádeje je organizátorom semináru zborového spevu Nová pieseň, ktorý každoročne dokazuje svoju kvalitu a láka stále viac účastníkov zo všetkých slovenských lokalít. Roku 2014 so spevokolom Cirkevného zboru Slovenskej evanjelickej a. v. cirkvi v Pivnici vytvorili Spojený spevokol.

V ich prednese sme si vypočuli chrámovú pieseň Jak môj Boh chce, chrámovú pieseň Pane ma za ruku veď a národnú pieseň Materinská moja reč.

Komorný zbor SKC Stevana Sremca

Komorný zbor Srbského kultúrneho centra Stevana Sremca Senta

Na záver pohostinne na podujatí vystúpil Komorný zbor Srbského kultúrneho strediska Stevana Sremca v Sente. Zbor bol založený najprv ako ženský komorný zbor roku 2008. Zbor sa pravidelne stretáva a pracuje s veľkým entuziazmom. Aktívne sa zúčastňuje v kultúrnom živote Senty a doteraz mal viac ako 50 vystúpení tak v Sente, ako aj v okolitých mestách vo Vojvodine, ale aj v Bjeline kde roku 2010, 2011 a 2013 na májových hudobných stretnutiach viackrát získal striebornú cenu. Zúčastnil sa aj Balkan folk festu roku 2009. Roku 2010, 2011, 2015 a 2018 sa zúčastnil na medzinárodnej Prehliadke zborov v Tisaföldvári v Maďarsku. Už tradične sa zúčastňuje aj na Prehliadky slovenských zborov v Petrovci. Od roku 2008 do roku 2014 zbor viedla učiteľka hudobnej výchovy Valerija Marjanovićová-Fodorová. Po nej sa vedenia zboru ujala učiteľka hudobnej výchovy na sentianskom gymnáziu Kinga Biro-Magyari. Od začiatku roka 2015 sa k ženským pripojili aj mužské hlasy a súbor pokračuje v práci ako zmiešaný zbor. Roku 2016 na medzinárodnom šampionáte zborov Lege Artis v Tuzle súbor obsadil druhé miesto.

V prednese tohto hosťujúceho zboru prítomní si vypočuli skladbu Franza Schuberta Sníček, pieseň z Prvej svetovej vojny neznámeho autora Tamo daleko, skladbu Zoltána Kodályho Jó gazdasszony a Vihaya Singha Medieval Gloria.

Belius

Ženský spevácky zbor Belius z Očovej zo Slovenskej republiky

Na záver viacero piesní zo svojho repertoáru zaspieval aj hosťujúci Ženský spevácky zbor Belius z Očovej v Slovenskej republike.

Ženský spevácky zbor Belius vznikol v roku 1996 v Očovej, najprv ako kresťanský zbor. Pre potreby farnosti ho založila Mgr. Monika Holíková. Bol súčasťou nedeľných svätých omší a rôznych cirkevných slávností. Repertoár tvorili piesne tzv. starej hudby a súčasné kresťanské mládežnícke piesne. V roku 2010 sa zbor zmenil na ženský spevácky zbor, ktorý začal pracovať pod profesionálnym vedením Mgr. art Oľgy Budinskej, ArtD. Vybrané dievčatá a ženy dnes tvoria jeden výnimočný celok, ktorý vdychuje nový rozmer sakrálnym skladbám, ľudovej, súčasnej tvorbe a gospelu.

Pomenovanie Belius si jeho členky zvolili podľa očovského rodáka Mateja Bela Funtíka. Zbor neustále rastie vo svojej kvalite a chce byť prínosom v zborovom umení nielen vo svojom okolí a Slovensku, ale aj pre zahraničných divákov. Zbor má za sebou bohatú účasť na celoslovenských i medzinárodných prehliadkach. Roku 2017 v Prahe na súťaži Praga Cantat si vyspieval zlaté pásmo a získal Cenu za prevedenie povinnej skladby a Cenu víťaza kategórie.

V ich prednese zazneli viacero skladieb: skladateľa Festive Alelluia, Carla Orffa Ó, fortuna, Júliusa Letňana Oddavač še budu, Dezidera Kardoša Zemplinska uspávanka, Eugena Suchoňa Keď sa vlci zišli a Petra Ljondeva Ergen Deda.

Celkom na záver speváci všetkých zborov si spoločne zastali na javisko a pod vedením Oľgy Budinskej spoločne zaspievali pieseň Aká si mi krásna. Je to dlhoročná tradícia ukončenia tohto koncertu v Petrovci.

Po koncerte nasledovala spoločná družba a bližšie vzájomné utužovanie dlhoročného priateľstva v aule Základnej školy Jána Čajaka.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs