V SPOLKU ŽIEN V PADINE: Oslávili dve vzácne jubileá

19.nov 2018

V SPOLKU ŽIEN V PADINE: Oslávili dve vzácne jubileá

Spolok žien v Padine včera oslávil svoje dve významné jubileá: 15 rokov od obnovenej spolkovej činnosti a 10. ročník tradičnej akcie Jej výsosť tekvica – potravina a liek.

Po vstupnom príhovore Eleny Haníkovej, predsedníčky Spolku žien v Padine, ktorá o.i. nakukla krátko i do dejín a vytýčila najdôležitejšie momenty v činnosti spolku v uplynulých rokoch, nasledoval príležitostný kultúrno-umelecký program, v ktorom za hudobného sprievodu Vladimíra Hudeca zaspievali členky Ženskej speváckej skupiny pri SŽ v Padine, mladé sólistky Blanka Valentová a Marta Marčeková, a vystúpili aj členovia Folklórnej skupiny Holubička pod taktovkou učiteľky Anny Halajovej. Pri tejto príležitosti Alexandra Valentová, padinská insitná maliarka, odovzdala hostiteľovi darček v podobe olejomaľby.

18 kuchárok sa zúčastnilo

Padinčanky si tohto roku, podobne ako aj v uplynulých rokoch, na oslavu zavolali hostí z celej obce a širšie, kým sa súťaže o najchutnejší zákusok z jedlej tekvice tentoraz zúčastnilo spolu 18 žien, kuchárok z domácej pôdy, z Kovačice, Hajdušice, Aradáču, Jánošíka, Crepaje, Debeľače , Uzdinu a Starej Pazovy. Nevyhnutnou súčasťou tohto podujatia bola aj degustácia a oceňovanie vyhotovených pochúťok z tejto najstaršej kultúrnej rastliny vôbec, ktorú mala na starosti päťčlenná posudzovacia komisia: Anna Koláriková, Anna Šimeková a Irena Ondríková z Padiny, Ľudmila Gabrišová z Jánošíka a Dipl. Ing. Bogdan Garalejić, vedúci poradenskej služby Inštitútu Tamiš v Pančeve (predseda posudzovacej komisie). Oni rozhodli, že najchutnejší zákusok vyhotovila Anna Ondríková z Padiny, kým ich chuťové bunky potešila aj tekvicová špecialita vyhotovená podľa vkusu kuchárky Ilony Feketeovej, členky Spolku žien Bulka v Debeľači. Pohár pre 3. miesto sa dostal do rúk Padinčanke Anne Kolárikovej, členke hostiteľského spolku. V rámci tohto tradičného podujatia sa uskutočnila aj  prednáška na tému udržania a skladovania tekvice, ktorú pripravila Dr. Violeta Mickovská-Stefanovićová, poradkyňa pre potravinársku technológiu IT v Pančeve. Súčasťou akcie, ktorú finančne podporil Pokrajinský sekretariát pre poľnohospodárstvo, vodohospodárstvo a lesníctvo, a Obec Kovačica, bola výstava obrazov a úžitkových vecí omaľovaných s tematikou tekvíc.

Tradičná polievka z tekvice

Spolok žien v Padine sa i tohto roku postaral, aby si účastníci niečo pekné z podujatia aj domov odniesli. Okrem pekných spomienok a veselej nálady, mnohých potešili darčeky, ktoré sa im do rúk dostali z bohatej a peknej tomboly zabezpečenej početnými domácimi podporovateľmi. K tomu nechýbala ani tradičná tekvicová polievka, ktorú tentoraz pripravili osvedčené padinské kuchárky Anna Sváková, Katarína Kotvášová a Anna Poničanová v čele so šéfkuchárom Michalom Kotvášom.

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs