Prijali návrh na reorganizáciu VKP Stan

20.nov 2018

Prijali návrh na reorganizáciu VKP Stan

Výborníci Zhromaždenia Mesta Nový Sad na dnešnom zasadnutí najviac pozornosti venovali správe o realizácii mestského rozpočtu od začiatku roka do konca septembra. Nemalú pozornosť a čulú diskusiu vyvolal aj návrh na reorganizáciu VKP Stan.

Keď ide o realizáciu rozpočtu zo slov Aleksandry Radakovej, členky Mestskej správy pre rozpočet a financie, vyplynulo, že celkové príjmy spolu s nevyužitými prostriedkami z minulých rokov vynášajú 21 966 780 477,35 dinárov. To je 79 % z plánovaných prostriedkov na ročnej úrovni, čiže 98,8 % plánovaných prostriedkov pre obdobie január – september 2018. Keď ide o výdavky, realizované sú vo výške 13 806 444 858,99 dinárov. Je to 49,6 % plánovaných výdavkov na celý rok, čiže 62,1 % z plánov pre obdobie január – september bežného roku.

Z radov opozičných výborníkov bolo počuť už obvyklé pripomienky a kritické slová týkajúce sa trovenia rozpočtových prostriedkov, ale i pochvalné slová na účet uberania prostriedkov.

Osud VKP Stan

Veľkú pozornosť výborníkov vyvolali aj body týkajúce sa osudu VKP Stan a tamojších 219 robotníkov. I keď je takmer koniec roka 2018 len teraz schválili vlaňajšiu správu o hospodárení tohto podniku, ktorý sa zaoberá údržbou bytových a podnikateľských priestorov.

Väčšinou hlasov schválili i dokument, ktorým sa nakladá konkurzné konania vo VKP Stan, ako i nový Vopred pripravený plán reorganizácie (VPPR) Verejného komunálneho podniku na údržbu bytových a podnikateľských priestorov Stan Nový Sad. Ako povedali, potom by Mesto Nový Sad opäť hľadalo súkromného partnera pre svoj verejný podnik.

Pomocníčka primátora mesta Adrijana Mesarovićová informovala výborníkov o procese, ktorý sa v Stane deje už takmer tri roky a uviedla, že zákon predpisuje alebo bankrot alebo konkurz tohto podniku.

V prvom prípade by sa predajom majetku podniku zaokrylo iba 8 percent dlhu a zanikli by všetky pracovné miesta. Konkurzným konaním sa získa to, že Stan naďalej bude pracovať a splácať svoje dlhy. Ako pomocníčka primátora uviedla VPPR sa bude realizovať päť rokov.

Na dnešnom zasadnutí výborníci schválili aj ďalšie body rokovacieho programu. Medziiným i rozhodnutie, aby sa začala procedúra zmeny Štatútu mesta s cieľom zosúladiť ho so zmenami Zákona o lokálnej samospráve.

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs