Laureátkou Banátskeho festivalu je Jana Galasová

18.nov 2018

Laureátkou Banátskeho festivalu je Jana Galasová

Padinčanka Jana Galasová si včera večer na 22. ročníku Banátskeho festivalu slovenských ľudových piesní V padinskej doline 2018 vyspievala I. cenu odbornej poroty za prednes.

Historickým medzníkom pre festival V padinskej doline bol rok 1986, kedy sa prehliadka banátskych spevákov slovenských ľudových piesní konala v padinskom Dome kultúry Michala Babinku. Odvtedy sa festival začal kvalitatívne a kvantitatívne rozrastať. Nadobudol základné črty, má stanovený hlavný cieľ a ponúka divákom pekný hudobný zážitok.

Posledné dva-tri roky začala na festivale ubúdať kvantita. Napriek slabému záujmu predstaviteľov kultúrnych inštitúcií v našich slovenských banátskych dedinách o to, aby vyslali svojich predstaviteľov na túto prehliadku, aj tohto roku sa uskutočnil ďalší ročník festivalu. Organizátor Dom kultúry Michala Babinku, v ktorrom sa už bezmála dva roky koná rekonštrukcia, sa maximálne postaral o technické podmienky a príjemné ovzdušie podujatia, ktoré tentokrát zoskupilo piatich spevákov z Kovačice a Padiny.

Laureátka festivalu Jana Galasová

Odborná porota, ktorá pracovala v zostave Pavel Hološ, Milina Čížiková a Pavel Tomáš ml., rozhodla, že laureátkou tohtoročného Banátskeho festivalu slovenských ľudových piesní je Padinčanka Jana Galasová, ktorá osvojila aj najväčšie sympatie obecenstva. Druhú cenu si vyspievala Kovačičanka Alexandra Čížiková, kým na treťom mieste zakotvila Gabriela Feketyová z Kovačice.

Spevákov sprevádzal šesťčlenný ľudový orchester v zostave Jana Galasová (husle), Tijana Nemogová (flauta), Vlastimír Povolný (viola), Saša Ďurica (kontrabas), Pavel Petrovič (harmonika) a Anita Petráková (prvé husle), vedúca orchestra.

V revuálnej časti podujatia s bohatým programom vystúpili hostia: KUS Svätý Sava z Crepaje a osvedčení speváci Tibor Sunjog z Debeľače a Elena Sládečeková-Šimáková a Vlastimír Povolný z Padiny.

Príjemnú náladu v sklenenej sieni DK vyvolali aj členky DSS KUS Svätý Sáva z Crepaje

Banátsky festival slovenských ľudových piesní V padinskej doline 2018 finančne podporili Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí a Obec Kovačica. Podujatie moderovala Tijana Bešková.

 

 

 

 

 

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs