Gymnázium Jána Kollára v Petrovci: predmaturitná zábava

1.jún 2019

Gymnázium Jána Kollára v Petrovci: predmaturitná zábava

V školskom roku 2018/2019 svoje školenie na Gymnáziu Jána Kollára so žiackym domovom ukončia ďalšie dve triedy žiakov so slovenskou a jedna so srbskou vyučovacou rečou.

Pred týždňom sa maturantom na stredných školách ukončilo obdobie pravidelného denného školského vyučovania. Tento záverečný ročník, teda jeho žiaci v aktuálnom období sa práve chystajú na maturitné skúšky. Najprv chystajú a píšu svoje maturitné práce a napokon ich budú aj obhajovať.

V tomto záverečnom období ich školenia na petrovskom gymnáziu maturanti sa chystajú aj na predmaturitnú zábavu.

Tá tohtoročná bola včera večer v telocvični petrovského gymnázia.

Program

Sieň, kre túto príležitosť osobitne operená, bola primalá, aby prijala všetkých záujemcov. Stoličiek, ktorých bolo viac než sto, tiež postačili iba pre polovičku prítomných. Väčšinou sa na tejto slávnosti zúčastňujú rodičia a ďalší súrodenci, ktorí sa prišli pozrieť na svojich maturantov.

Maturanti pri tejto slávnostnej chvíli boli vyobliekaní do sviatočných odevov, dievčatá vo večernej róbe, so zvláštnymi účesmi a líčením.

Na rozdiel od minulých rokov, keď žiaci vo dvojiciach alebo po trojiciach vstupovali postupne po triedach, tohto roku vchádzali pomiešaní, stúpali po koberci pomedzi zástupy sediacich hostí a profesorov. Chceli tým zvýrazniť súdržnosť generácie.

Aktuálnym petrovským maturantom v slovenských triedach triednymi profesormi boli Helena DespićováTatiana Topoľská. V srbskej triede triednou profesorkou bola Marina Šećerovová.

Na úvod po spoločnej žiackej hymne Gaudeamus Igitur, moderátori vyzvali vedenie školy prihovoriť sa auditóriu. V mene gymnázia sa prihovorila riaditeľka Anna Medveďová a v mene internátu tiež jeho riaditeľ Pavel Turan.

„V týchto dňoch gymnaziálne školské lavice opúšťa ďalšia generácia maturantov, čím kvitujeme počet až 4665 absolventov našej najstaršej slovenskej vzdelávacej inštitúcie. Generácia 2018/2019 počíta 57 žiakov – maturantov. Všetci úspešne skončili 4. ročník s vysokou priemernou známkou 4,16,“ povedala riaditeľka a vyzdvihla, že medzi nimi sú aj 10 nositelia Vukovho diplomu.

Žiaci, predstavitelia jednotlivých tried sa dojímavými slovami rozlúčili so svojimi triednymi, ale aj ostatnými profesormi. O svojich žiakoch a triedach vyberanými slovami hovorili tiež aj triedne profesorky.

Program, ktorý prichystali maturanti bol doslova a do písmena originálny. Nechceli čítať cudzie texty, básne, ale predniesli svoje. Nechceli spievať známe hity, tak si napísali a zhudobnili vlastné piesne. Medzi nimi aj generačnú hymnu.

Aj túto generáciu žiakov 4. ročníka vo vyzdobenej telocvični na slávnostnom rozlúčkovom večierku vyprevadili valčíkom maturantov so svojimi rodičmi.

Bola to iba prvá oficiálna časť podujatia. Tá druhá v intímnejšej a uvoľnenejšej nálade sa diala v areáli Lesíka.

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs