Pocta báčskopalanským Švábom

1.jún 2019

Pocta báčskopalanským Švábom

Pamätnú dosku – spomienku na príslušníkov nemeckého spoločenstva, ktorí žili v Báčskej Palanke v období 1764 – 1944 – odhalili a posvätili dnes predpoludním pred katolíckym kostolom v tomto meste.

Prvá časť slávnostnej udalosti sa konala v chráme. Predseda Zhromaždenia AP Vojvodiny István Pásztor vo svojom prejave o. i. zdôraznil:

„Úprimne verím, že Spolkové združenie Podunajských Švábov v Nemecku, Združenie Podunajských Švábov Báčskej Palanky a obec Báčska Palanka týmto gestom urobili malý krok k náprave sveta a budovaniu spoločnej budúcnosti.“

Trojrečovú pamätnú dosku na podstavci pred katolíckym chrámom spoločne odhalili István Pásztor, Hans Supritz a Branislav Šušnica.

V mene SZ Podunajských Švábov v Nemecu sa prihovoril Hans Supritz. Kratšie prejavy mali aj primátor mesta Báčska Palanka Branislav Šušnica a predseda Národnostnej rady nemeckej národnostnej menšiny v Srbsku Mihael Platz. Prítomný bol aj atašé Ambasády Nemecka v Belehrade Christian Reismüller.

Program spestrili: trio harmonikárok harmonikári: Petar Veselinović, Ivana Maletinová a Dejan Perić

 

Katolícki kňazi Jakob Pfeiffer a František Gašparovský pamätník posvätili.

Rozhodnutie o postavení pamätnej tabule schválili výborníci Zhromaždenia obce Báčska Palanka roku 2018, keď predtým súhlas poskytlo Ministerstvo kultúry Republiky Srbska. Vyhoveli tak žiadosti spomenutým združeniam, ktoré zabezpečili finančné prostriedky na vyhotovenie pamätníka.

 

 

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs