Nová slovenská dráma na Sterijovom pozorji

2.jún 2019

Nová slovenská dráma na Sterijovom pozorji

V posledný májový večer v Srbskom národnom divadle v Novom Sade odpremiérovali publikáciu Nova slovačka drama. V rámci edície Antologije vydalo ju Sterijovo pozorje roku 2018.

O publikácii, ktorá obsahuje deväť drám desiatich súčasných slovenských autorov (jednu z hier napísala autorská dvojica) hovorila jej zostavovateľka, dramaturgička a riaditeľka Divadelného ústavu v Bratislave Vladislava Feketeová.

Kvitovala ústretovosť aktuálneho riaditeľa Sterijovho pozorja Zorana Đerića, ktorý mal sluch pre vydanie vzácnej publikácie. Zároveň ozrejmila akými spôsobmi Divadelný ústav podnecuje mladú divadelnú tvorbu a vyjadrila nádej, že slovenské predlohy čoskoro ožijú aj na divadelných doskách v Srbsku.

Slova sa ujali aj ďalšie dve dámy: kritička a vedúca Slovenského centra AICT Zuzana Uličianská a prekladateľka Zdenka Valentová-Belićová, ktorá sa dotkla prekladateľských úskalí. Okrem nich hovorili aj dvaja slovenskí – Peter Pavlac a Peter Lomnický. Obaja, ako povedali, píšu inscenácie na objednávky z viacerých divadiel.

Prezentácia bola súčasťou tohtoročného divadelného festivalu 64. Sterijovho pozorja. Moderoval a hostí privítal Aleksandar Milosavljević, ktorý vysoko ocenil prácu zostavovateľky a prekladateľky.

J. BARTOŠ
J. BARTOŠ

BARTOŠ, JURAJ (1955) Pracuje ako novinár redaktor v týždenníku Hlas ľudu, kde bol šéfredaktorom v obdobiach 1990 – 1991 a 2000 – 2005. V čele mládežníckeho časopisu Vzlet pôsobil v období 1993 – 1997. Spolupracoval so slovenskými redakciami Rádia Nový Sad, Televízie Nový Sad, bol pri zakladaní TV Petrovec, tiež členom redakcie časopisu pre deti Zornička. Vydal knižku básní a próz pre deti Poď, kým ešte smieme (2005). Získal niekoľko ročných novinárskych cien Hlasu ľudu a Cenu Zorničky za básne a prózy. Je ženatý, má dvoch synov. Kontakt: bartos@hl.rs