HAJDUŠICA, JÁNOŠÍK: Ekumenický svetový deň modlitieb

7.mar 2015

HAJDUŠICA, JÁNOŠÍK: Ekumenický svetový deň modlitieb

Svetový deň modlitieb v Jánošíku (foto: V. Hudec)

Svetový deň modlitieb v Jánošíku (foto: V. Hudec)

Ekumenický svetový deň modlitieb tradične si pripomínajú aj v slovenských evanjelických cirkevných zboroch v Hajdušici a Jánošíku. Podobne ako aj v ostatných zboroch SEAVC v Srbsku, aj v týchto dvoch ho oslávili v piatok 6. marca prednesom programu modlitieb, ktorý tohto roku pripravili ženy z Bahamských ostrovov v Južnej Amerike.

– Ženy z Bahamských ostrovov vedené problémami, ktoré sa odzrkadľujú v podobe rozšíreného aiddsu a iných nákazlivých chorôb, umelých potratov, rozšíreného materstva u mladých dievčat a mnohých iných problémov, ktoré ohrozujú aj našu krajinu a naše cirkevné zbory, vytvorili paletu modlitieb pod mottom Uvedomujete si, čo som vám urobil? –  povedal na úvod programu v Hajdušici velebný pán farár jánošícky a administrátor hajdušického cirkevného zboru Slađan Daniel Srdić.

Svetový deň modlitieb v Hajdušici (foto: V. Hudec)

Svetový deň modlitieb v Hajdušici (foto: V. Hudec)

– Tieto slová všetkým nám hovorí Pán Ježiš Kristus. Ježiš prosí o jednotu, o jednotu v našom cirkevnom zbore, jednotu vo svete, a práve pre všetko nešťastie vo svete nemôžu sa kresťania deliť. Nemožno ich deliť na dobrých a zlých, bohatých a chudobných, šťastných a nešťastných,  lebo všetci sme vo svojich biedach, vo svojich chorobách, smútkoch, radostiach rovnakí ľudia a rovnako nám všetkým Kristus hovorí: „Uvedomuješ si, čo som pre teba urobil?“

Tak ako obvykle, aj tohtoročný program Dňa modlitieb v Hajdušici a Jánošíku úspešne zorganizovali oltárne krúžky žien dvoch zborov. V oboch zboroch vykonali aj peňažnú zbierku, ktorá je spolu so zbierkou v ostatných zboroch SEAVC v Srbsku venovaná krízovému stredisku BAHAMAS CRISIS CENTER, ktoré vedie chlapcov a dievčatá k zodpovednosti a slušnosti voči sebe.

Vladimír Hudec

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs