PREDSTAVITELIA NRSNM S RODIČMI JÁNOŠÍCKYCH ŠKOLKÁROV: Treba sa školiť v materinskom jazyku

7.mar 2015

PREDSTAVITELIA NRSNM S RODIČMI JÁNOŠÍCKYCH ŠKOLKÁROV: Treba sa školiť v materinskom jazyku

Predstavitelia NRSNM v rozhovore s rodičmi   (foto: A. Meleg)

Predstavitelia NRSNM v rozhovore s rodičmi (foto: A. Meleg)

Vo štvrtok 5. marca Základnú školu T. G. Masaryka v Jánošíku navštívila predsedníčka Výkonnej rady NRSNM a predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, predseda Výboru pre vzdelávanie NRSNM Ján Brna a koordinátorka NRSNM poverená vzdelávaním Svetlana Zolňanová.

V jánošíckej škôlke sa stretli s rodičmi tamojších škôlkárov, teda budúcich prváčikov, s ktorými si pohovorili o význame a výhodách vzdelávania v materinskom, čiže slovenskom jazyku.

Pritom zdôraznili, že zapísaním svojich detí do slovenskej školy prispejú k pestovaniu a zachovaniu slovenského jazyka na týchto priestoroch a zároveň pomôžu škole, ktorá čoraz viac zápasí s počtom žiakov. Upozornili, že zánikom školy by trpela celá osada.

Z druhej strany informovali rodičov, že žiaci, ktorí sa učia po slovensky majú možnosť v strednej škole pokračovať v tomto jazyku, a to na gymnáziu v Petrovci, kde im je k dispozícii aj žiacky domov, a na strednej zdravotníckej škole v Novom Sade. Pravdaže, to otvára aj možnosť štúdia na Slovensku, prípadne aj získanie štipendia.

V rozhovore s rodičmi účinkovali aj riaditeľ alibunárskej predškolskej ustanovizne Poletarac Grujica Ilić a členka Výboru pre medzinacionálne vzťahy Obce Alibunár Zuzana Đukićová, učiteľka hudobnej kultúry v jánošíckej základnej škole.

Po ukončení rozhovorov Katarína Melegová-Melichová predškolskej ustanovizni Poletarac a základnej škole T. G. Masaryka odovzdala knihy, dar Matice slovenskej v Srbsku.

Na záver treba povedať i to, že v Jánošíku je už dlhší čas prítomný jav, keď jednotliví rodičia svoje deti zapisujú do srbskej školy v Plandišti, ktoré je od Jánošíka vzdialené 15 kilometrov a neprekáža im ani to, že deti od útleho veku nútia na dennodenné cestovanie do školy, takže táto návšteva funkcionárov NRSNM prišla vhod, aby sa zastavili takéto tendencie v Jánošíku.

 

Vladimír Hudec

 

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs