Historický kalendár – 13. februára

12.feb 2013

1873 – narodil sa ruský operný spevák, bas Fjodor Ivanovič Šaľapin. Bol jedným z najvýznamnejších spevákov na prelome 19. a 20. storočia. Vynikol najmä v dielach Glinku, Musorgského, Rimského-Korsakova. Od roku 1922 žil v zahraničí, zomrel 12. apríla 1938 v Paríži.

1883 – v Benátkach zomrel nemecký skladateľ, reformátor opery Richard Wagner. Libretá k svojim operám si písal sám, námety čerpal z mytológie a zo stredovekých eposov. Opery: Bludný Holanďan, Tannhäuser, Lohengrin, Prsteň Nibelungov, Tristan a Isolda. Autor teoretických spisov Umelecké dielo budúcnosti, Opera a dráma. Narodil sa 22. mája 1813 v Lipsku.

1903 – v Liege sa narodil belgický spisovateľ píšuci po francúzsky Georges Simenon. Svetoznámy autor detektívnych románov predovšetkým o komisárovi Maigretovi: Žltý pes, Komisár Maigret v rozpakoch, Obavy komisára Maigreta a i. Zomrel 4. septembra 1989 v Lausanne.

1932 – v Trenčíne sa narodil redaktor, literárny a divadelný kritik Kornel Földvári. Pracoval v Kultúrnom živote, bol tiež riaditeľom Divadla na Korze a po jeho zatvorení pôsobil v Slovenskej literárnej agentúre. Počas normalizácie nesmel publikovať, po revolúcii 1989 prvý námestník ministra kultúry. Dramaturg Štúdia L+S v Bratislave. Odborník na slovenskú karikatúru, napísal viaceré štúdie o literárnom a divadelnom humore, najmä o tvorbe Milana Lasicu a Júliusa Satinského a úvahy o výtvarnom humore.

1945 – hlavné mesto Maďarska Budapešť oslobodila sovietska armáda.

1945 – anglo-americké letectvo takmer úplne zničilo nemecké mesto Drážďany, hlavné mesto Saska. O život prišlo asi 60-tisíc ľudí.

1960 – Francúzsko v alžírskej Sahare vyskúšalo svoju prvú atómovú bombu.

1985 – otvorili obnovenú budovu Drážďanskej opery, dielo architekta Gottfrieda Sempera, dokončené v roku 1873, ktoré bolo takmer úplne zničené bombardovaním v roku 1945.

 

 SITA

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs