Urýchlené šírenie vedomostí

12.feb 2013

JEDNA OSOBNOSŤ, JEDNA OTÁZKA: PROF. DR. MIODRAG HADŽISTEVIĆ, RIADITEĽ DEPARTMÁNU PRE VÝROBNÉ STROJNÍCTVO FAKULTY TECHNICKÝCH VIED

– Školenie školiteľov je proces, ktorý sa u nás pravdepodobne neobíde bez pomoci a podpory Európskej únie?

– Absolútne. Je to pravdou: práve v predošlej fáze a v rámci TEMPUS projektov sme najviac vyvíjali koncept školenia školiteľov. Je to jednoducho spôsob, ktorý umožní rýchlejšie šírenie vedomostí. Aj  stratégia rozvoja vzdelávacej sústavy Srbska stanovuje potrebu rozširovať poznatky a rôzne formy vedomostí, nielen v rámci vysokoškolských ustanovizní a na všetkých úrovniach, ale aj v rámci celoživotného vzdelávania. Práve školenie školiteľov, ako som už skonštatoval, podnieti urýchlené rozšírenie vedomostí. Keď ide o medzinárodnú spoluprácu v tejto oblasti, v rámci predchádzajúcich projektov, osobne som mal pozitívne skúsenosti s predstaviteľmi Rakúska, Slovenska a Poľska, kým v období pred nami očakávam takéto kladné skúsenosti aj pri spolupráci s Nemeckom.

                                                                                 Zaznamenal: O. Filip

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs